دادستانی کل ادعای «ترویج فحشا» در ارگ را بررسی می کند

۷ جوزا ۱۳۹۸

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که ادعای حبیب الله احمدزی در مورد «ترویج فحشا» در ارگ ریاست جمهوری به آنها رسیده و به صورت جدی بررسی می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری چند روز پیش به صراحت گفته بود که حلقاتی در ارگ در حال «ترویج فحشا» هستند.

وی گفته بود «حلقاتی در ارگ به صورت سیستماتیک فحشا را ترویج می کند، این حلقات برای ترویج فحشا کار می کند، در پارلمان فعلی زنانی هستند که بخاطر رابطه با تیم ارگ و رابطه جنسی رای بالا گرفته اند».

دادستانی کل امروز (7جوزا) اعلام کرد که «موضوع ادعای جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در مورد صحبت های که اخیراً با رسانه ها مطرح کرده است – به منظور بررسی قانونی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است».

در خبرنامه این نهاد آمده است که هیئتی برای بررسی این قضیه تعیین شده است و به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همه جانبه، در یک نامۀ رسمی از جنرال احمدزی خواسته شده تا روز پنجشنبه (9جوزا) تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به این هیئت بسپارد.

دادستانی کل تاکید کرده است که قضیه‌ را به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون بگونۀ بی‌ طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به‌ دسترس هیئت تحقیق قرار می ‌گیرد، تصمیم قانونی اتخاذ نموده و نتایج آن را در حدود احکام قانون، در اختیار مردم قرار می دهد.

این در حالی است که ریاست جمهوری ضمن دروغ دانستن ادعاهای جنرال احمدزی گفته بود که این ادعاها مورد رسیده گی قرار خواهند گرفت و جنرال احمدزی بعد از اظهاراتش تاکید کرده است که مورد تمام گفته هایش اسناد در اختیار دارد.

خبرهای مرتبط:

ارگ

ترویج فحشا

جنرال احمد زی

دادستانی کل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.