تدابیر جدید برای تامین امنیت کابل

13558637_709249042546329_6184543855586746479_oوزیر امور داخله به تمام مسوولین پولیس کابل دستور تازه داده است تا در تامین امنیت پایتخت و جلوگیری از جرایم تلاش بیشتر کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله عصر دیروز با آمرین حوزه های امنیتی، فرمانده زون ۱۰۱ آسمایی، فرمانده هان پولیس ولسوالی ها و مدیران مبارزه با جرایم جنایی دیدار کرد.

بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله؛ در این دیدار، جاهد به مسوولین پولیس کابل، دستور داده است تا با استفاده از تمامی امکانات در جهت تامین امنیت پایتخت با افزایش تدابیر امنیتی، بلند بردن سطح هماهنگی میان نیروها، جلوگیری از وقوع جرایم و بازداشت مجرمین اقدامات موثر و به موقع را روی دست گیرند.

وزیر امور داخله خطاب به مسوولین پولیس کابل گفت که وقوع رویدادهای جرایم سازمان یافته از قبیل اختطاف، سرقت و سایر جرایم در پایتخت برای شهروندان قابل قبول نیست و پولیس مکلف است تا در قسمت جلوگیری این رویدادها به مردم اطمینان بدهد.

به گفته وی، هیچ گونه تعلل و کم کاری توسط منسوبین فرماندهی پولیس کابل در اجرای وظایف امنیتی قابل قبول نبوده و اصل مکافات و مجازات به گونه جدی در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش نیز وزیر امور داخله به تمام آمرین حوزه های امنیتی کابل اخطار داده بود که در صورت هرگونه جرم جنایی در ساحه تحت وظیفه، سبکدوش شده و طی پیگیرد قرار می گیرد.

این دستور تا دو رویداد در حوزه یازدهم عملی شد؛ اما بعد از آن به باد فراموشی سپرده شد و در صورت هرگونه جرم جنایی، آمرین حوزه به راحتی به وظیفه خود ادامه دادند.