خیمه تحصن در برابر شهرداری هرات برداشته شد

۷ حمل ۱۳۹۸

با وساطت والی هرات، اعتراض کنندگان در برابر شهردار هرات، بعد از سه روز به اعتراضشان پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعتراض کنندگان از سه روز پیش مبنی بر بی کفایتی شهردار هرات، در برابر این اداره دست به اعتراض زده و خیمه تحصن برپا کردند.
والی هرات می گویید که شام امروز (۷حمل)، با حضور در جمع معترضین به آنها وعده رسیدگی به اعتراضاتشان را داده است.
به گفته عبدالقیوم رحیمی، معترضین به اعتراضشان پایان داده و خیمه تحصن را جمع کردند.
در خبرنامه ولایت هرات آمده است که بعد از روان اعتراضها، اداره ارگانهای محل، محمد داود انوری، شهردار را به کابل فراخوانده است.
به نقل از خبرنامه،  شهردار هرات قرار است تا پیرامون کارکردها و اعتراضات به ارگانهای محل، معلومات بدهد.
اقشار مختلف شهر هرات به شمول شورای ولايتی، شورای جوانان، اتحاديه پيشه وران، شورا شهر و وكلا گذر در اعتراض بر کارکردهای شهردار هرات دست به اعتراض زده بودند.

اعتراض

شهردار

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.