خیمه تحصن بازماندگان نیروهای امنیتی در برابر ولایت غور

۱۲ ثور ۱۳۹۸

شماری از باشنده گان غور که اکثر آنها بازماندگان جان باختگان نیروهای امنیتی هستند، در پنجمین روز اعتراض خود به ناامنی‌های اخیر، خیمه تحصن در برابر ساختمان ولایت برپا کردند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضان ولایت غور خواهان برکناری مقام‌ های ارشد ملکی و نظامی این ولایت هستند.

این معترضان امروز (۱۲ثور) خیمه تحصن شان را در برابر ساختمان ولایت برپا کرده و ادعا دارند که هنوز هیچ مقام دولتی پاسخگوی اعتراض آنها نبوده است.
اما عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفته است که در همان روز نخست با معترضان دیدار شده و به آنان وعده داد شد که صدای‌ شان به حکومت مرکزی رسانده می‌ شود.
وی افزود؛ خواسته‌ های معترضان که برکناری مقام‌ های ملکی و نظامی است، از توان دولت محلی این ولایت خارج است.

اعتراضات در حالی صورت می گیرد که ولایت غور در روزهای اخیر شاهد ناامنی‌ ها و حوادث خونین امنیتی بوده است.

اعتراض

خیمه تحصن

غور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.