خودکشی یک دختر 15 سال در خیرخانه شهر کابل

۲۴ سنبله ۱۳۹۲

 یک دختر 15 ساله شب گذشته در ناحیه یازدهم پولیس واقع خیرخانه شهر کابل دست به خودکشی زده و با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دختر بعد از آنکه با خوردن مرگ موش دست به خودکشی زده توسط اقارب اش از منزل به شفاخانه منتقل شده است اما با رسیدن به شفاخانه جانش را ازدست داده است.

فرماندهی پولیس کابل با تائید این رویداد گفته که یک نفر بنا ادعای مستقیم فامیل دختر نسبت به دست داشتن به قضیه توسط پولیس کابل بازداشت شده است.

براساس اظهارات منبع بررسی های پولیس در این زمینه آغاز شده است .

براساس یک خبردیگر پولیس کابل ازپرتاب دو فیر راکت بالای شهر کابل جلوگیری نموده است.

این دو فیر راکت نوع سام که در ولسوالی ده سبز در یک باغ انگورجابجا گردیده بود در یک عملیات تجسسی کشف و خنثی شده است.

همین حال طی بیست وچهار ساعت گذشته چندین نفر از نواحی مختلف شهر کابل به مظنونیت انجام جرایم مختلف جنایی همچو قتل، سرقت های مسلحانه ازسوی پولیس دستگیر شده اند.

پولیس کابل

خبرخانه

خودکشی

یک دختر 15 ساله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.