خودکشی یک دختر جوان در ولایت هرات

۲۰ ثور ۱۳۹۴

یک دختر ۱۶ ساله در ولسوالی انجیل ولایت هرات خود را حلق آویز کرده و به زندگی اش خاتمه بخشید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس هرات به رسانه ها گفته است که این رویداد شام روز گذشته رخ داده و دختری که خود را در خانه اش حلق آویز کرده نیلوفر نام داشت.

آقای احمدی می گوید که هنوز انگیزه این خودکشی معلوم نیست اما او گفت که پولیس تحقیقات را در زمینه آغاز کرده است.

برخی از باشندگان محل می گویند که حادثه برخاسته از اختلافات خانوادگی بوده است.

از شروع سال جاری که کمتر از دو ماه می گذرد، این سومین رویداد خودکشی است که در بیمارستان حوزوی هرات به ثبت رسیده است.

براساس گزارش های منابع رسمی، خشونت علیه زنان در سال های گذشته افزایش یافته و حتی دامنه این خشونت ها دامن زنان فعال در جامعه را نیز گرفته است.

انجیل

حلق آویز،

خودکشی،

دختر،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed