سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

خواست مشروع مردم پذیرفته می شود

dullahرئیس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید که حکومت وظیفه دارد تا به خواست مشروع مردم جواب مثبت داده و آنها را عملی سازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، بعدازظهر امروز (پنجشنبه ۲۱عقرب) در کنفرانس خبری اظهار داشت که حکومت وظیفه دارد تا به خواست های مردم پاسخ بدهد.

وی با اشاره به مظاهر روز گذشته درکابل گفت که بیشتر خواست های مردم ولایت غزنی و مظاهره کننده گان مشروع بوده و دولت از مردم می آموزد و باید به خواست آنها نیز به موقع پاسخ داده شود.

عبدالله افزود که در مردم و مظاهره کننده گان در جلسه ابتدایی خواست های خود را مطرح نکرده بودند و تنها از دولت خواسته بودند تا جنازه ها تحت تدابیر امنیتی به کابل برسد که این خواست آنها از سوی حکومت انجام شد.

بر اساس اظهارات رئیس اجراییه، مردم باید در خواست های خود حقوق دیگر شهروندان و قانون را رعایت کنند و همیشه به این گونه خواست ها از سوی حکومت توجه می شود.

عبدالله در این رابطه، بار دیگر تعهد حکومت وحدت ملی برای رسیده گی و پاسخ به خواست های مردم را تاکید کرد و هرگونه حرکت مدنی و دادخواهی بر اساس قانون را مورد قبول دانست.

طبق گفته های منبع، بنابر خواست وارثین کشته شده گان غزنی، جنازه به جاغوری انتقال می یابد و حکومت متعهد است که این کار را به بهترین شکل انجام دهد.

این در حالی است که دیروز، شمار زیادی از مردم کابل با حضور در یک مظاهره مسالمت آمیز، نسبت به سربریدن هفت مسافر در ولایت زابل، از حکومت دادخواهی کرده و مقام های حکومتی را در رهایی این مسافرین به بی پروایی متهم کردند.