اسد ۲۲, ۱۳۹۹

خواست رئیس جمهور از جوانان برای جلوگیری از افراط گرایی

رئیس جمهور غنی با افتتاح پارلمان آموزشی جوانان، از جوانان و مردم کشور خواست تا از افراط گرایی و هراس افگنی در کشور جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست نمادین پارلمان آموزشی جوانان صبح امروز (۲۴اسد) با حضور نماینده گان جوانان از سراسر کشور، شماری از اعضای کابینه و نماینده گان مردم در تعمیر شورای ملی افغانستان برگزار شد.

عنی

رئیس جمهور غنی در این نشست، جوانان را افتخار کشور خواند و اظهار داشت که جوانان نسل وصل هستند نه نسل فصل؛ به همین منظور در طول تاریخ هیچ شهروند افغانستان نبوده که شعار جدایی سرداده باشد.

وی با اشاره به اینکه گروه هایی به نام داعش و طالبان مسلح تلاش دارند تا اسلام را به گروگان بگیرند، از جوانان به مانند دیگر اقشار مردم خواست تا صدای خود را بلند کرده و در برابر هراس افگنی و افراط گرایی بایستند.

آقای غنی همچنین تصریح کرد که افغانستان کشور خود سری و دیکتاتوری نیست و جوانان؛ پرچمداران کشور بوده و از تمام مردم نماینده گی می کنند.

با این حال، رئیس جمهور به مهاجرین افغانستان در کشورهای خارجی اشاره کرده و تاکید کرد که هیچ افغان نمیخواهد دوباره مهاجر شود و حکومت نیز تلاش دارد تا زمینه برگشت آنها را فراهم سازد.

در عین حال، فضل هادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا به نقش جوانان اشاره کرده و گفت که جوانان نماینده های واقعی مردم افغانستان در آینده خواهند بود.

وی هدف از راه اندازی پارلمان آموزشی برای جوانان را شناسایی استعدادهای جوانان و تمثیل نماینده گی آنان از تمام مردم افغانستان دانست.

پارلمان آموزشی جوانان افغانستان به ابتکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مجلس سنا از چند سال به این طرف در روز جهانی جوانان تشکیل می شود.

اعضای پارلمان آموزشی جوانان در این مراسم لوح تقدیری نیز به رئیس جمهور اهدا کردند.