خط ویژه تلیفونی ارتباطی فرماندهان افغانستان و پاکستان

wireless-santral-1000network 03برای هماهنگی بیشتر نظامی برای فعالیت های ضد تروریستی در دو سوی مرز، خط تلیفون ویژه ارتباطی بین فرماندهان نظامی افغانستان و پاکستان ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این خط ویژه از سوی ارتش پاکستان ایجاد شده و شام دیروز (۹جدی) اولین ارتباط آن نیز بین مقام های نظامی دو کشور برقرار شد.

در این تماس قدم شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش کشور با راحیل شریف همتای خود تماس برقرار کرده و در مورد مسایل امنیتی دو سوی مرز گفتگو کرد.

گفته می شود که این خط تلیفون مستقیم، برای ایجاد ارتباط مصوون بین فرماندهان نظامی دو کشور ایجاد شده و در سفر چند روز پیش راحیل شریف به کابل، مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود.

Author