اسد ۲۴, ۱۳۹۹

خطر ایدئولوژی تکفیری عربستان برای آینده قرقیزستان

8152146599krgzistanavrasyabirliiسلفی گری و حزب التحریر که هر دو از سوی عربستان اداره می شوند، بزرگترین و جدی ترین خطر برای کشور قرقیزستان و تمام منطقه آسیای مرکزی است .

دولت عربستان در سال های گذشته با اعزام مبلیغین سلفی و تاسیس مکاتب و ساخت مساجد بزرگ و هزینه های سنگین توانسته است سلفی گری و تفکرات تند و افراطی وهابی را در منطقه آسیای مرکزی نهادینه کند.

بیشتر نگرانی آن است که عمده جوانان قرقیز تحت تأثیر افکار این جریان مخرب قرار می گیرند. افکار سلفی بیشتر در میان جوانان اهل شهر و مسلط به زبان روسی و نیز میان ایغوران مقیم این کشور ترویج می شوند.

پیروان این جریانات علما و مذاهب بومی را قبول ندارند و به فتوائی از شیوخ پرطرفدار اینترنتی از سایر کشورها عمل می کنند.

جذابیت افکار سلفی و حزب التحریر در روسیه، قزاقستان و قرقیزستان در سرکشی و رفتارهای معترض آنها نهفته است، زیرا این گروه ها می توانند پاسخ سئوالاتی را بدهندکه برای مثال مبلغان معمولی قرقیز (دعوت چی ها) که در مسائل سیاسی دخالت نمی کنند از پاسخ دادن به این سئوالات ناتوانند.

در سالهای اخیر سلفی ها مخفیانه عمل می کنند. بطور مثال آنها مانند دیگر مسلمانان بومی کلاه های سفید سنتی بر سر نمی کنند و نماز را به شیوه فقه حنفی اقامه می کنند. جلسات سلفی ها و درس های آنها در محل آپارتمانها تشکیل می شود که شناسایی و کنترل آنها بسیار سخت است.

علاوه بر این سلفی ها و حزب التحریر در بین زندانیان قرقیزستان فعالیتهای گسترده ای دارند. امروزه حزب التحریر نسبت به شیوه های کاری خود تجدید نظر کرده و استراتژی را با توجه به ویژگی های منطقه انتخاب می کند و ضمن تأکید بر طرح های اجتماعی همزمان اعضای خود را در دستگاه های دولتی از جمله نظامی دخیل می کند.

بسیاری از سلفی های قزاق حتی به تکفیرگران متقین تبدیل شدند و اکنون عملیات های تروریستی زیادی که در قزاقستان اتفاق می افتد شرکت می کنند اما اخبار آن در رسانه ها منتشر نمی شود.

کشورهای غربی می خواهند با استفاده از رشد تفکرات تکفیری عربستان در اوضاع منطقه آسیای مرکزی را به هم بریزند و ایران و روسیه را که در این حوزه دارای آرامش نسبی بوده اند را درگیر جنگ و نزاع نمایند.

به نقل از کتاب امنیت دینی در قرقیزستان نوشته امیل نصرالدین اف