خطاب احمدزی به علما، صدای صلح را از منبر و مسجد بلندکنید

دکتر اشرف غنی احمدزی، از علمای افغانستان خواسته است که صدای صلح را از منبر و مساجد بلند کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهوری جدید، با رئیس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.

وی، در این دیدارگفت: امانت بزرگ از طرف خداوند (ج) و مردم افغانستان به من سپرده شد. این مقام صبر، عجز و در عین حال مقام اراده است.

رئیس جمهور، از اشتراک علما در انتخابات ریاست جمهوری تشکری کرده گفت: به برکت و اشتراک شما انتخابات بخیر به اتمام رسید. شما مردم را متوجه کردید که اول امانت خداوند و بعداً خیر و ثبات وطن را در نظر بگیرند.

آقای غنی با اشراه به به اینکه در آینده نزدیک بخاطر ایجاد فضای صلح در افغانستان با علما نشست های خواهد داشت، از علما و روحانیون کشور خواست تا آواز صلح را که تقاضای ملت افغانستان است از منبر و مساجد بلند کنند.

دکتر اشرف غنی احمدزی با ابراز رضایت از وضعیت حجاج افغان در عربستان سعودی،  به مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان هدایت داد تا به نمایندگی از وی حجاج افغان را هنگام برگشت از حج بیت الله شریف مورد استقبال قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *