خشونت زنان علیه مردان در افغانستان

۵ دلو ۱۳۹۲

در این اواخر برای نخستین بار، قضایای از خشونت زنان در برابر شوهران شان در افغانستان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در میان چهار هزار قربانی خشونت های خانوادگی در سال 2013 میلادی در این کشور، بیست تن ازآنان مردان بوده اند.

از سوی هم این کمیسیون تاکید کرده که شاید خشونت در برابر مردان در افغانستان، به ده درصد رسیده باشد.

براساس گزارش حقوق بشر، یکی از این قضایا مربوط به شخصی بنام صبور می شود که در حومه شهر مزارشریف، از نزد خانم اش فرار کرده و در پیشانی صبور، زخمی دیده می شود و هر زمانی که او خود را در آئینه می بیند، به یاد همان صدمه از جانب همسرش می افتد.

صبورگفته است که فقر اقتصادی عامل اساسی مشکل زندگی او با خانم اش بوده است.

صبور، مرد سی و دو سالهء که می خواهد نام اصلی اش افشاء نشود و با نام مستعار صحبت می کند، می گوید که لت و کوب شوهر توسط زن و یا شکایت از وی، چیزی نیست که مردان افغان به گفتن آن اقدام کنند.

اما تا حالا همسر صبور با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای شوهرش صحبت نکرده و حاضر هم نشده است به رسانه ها در این مورد چیزی بگوید.

به گزارش رادیو آزادی، این گونه برخورد توجهء کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به سوی خود کشیده و مسئولین آن را واداشته است تا در جامعه مرد سالار افغانستان، به خشونت علیه مردان هم توجه کنند.

بر اساس گزارشی که در این ماه از سوی همین کمیسیون نشر شد، تعداد قضایا و رویداد های که در آن مردان قربانی خشونت شده اند، در حال افزایش است.

وزارت امور زنان افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند:  از تقریباً چهار هزار قضیه خشونت های خانواده گی در سال 2013، تنها بیست مورد به بد رفتاری با مردان از سوی زنان شان مربوط می شود.اما پروین رحیمی رییس بخش حمایت از زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید: حدود ده درصد قضایای خشونت در جامعه افغانستان، علیه مردان صورت گرفته که بیشتر شان صدمه های روانی را به همراه داشته است.

شماری از متخصصان و کارشناسان، عوامل افزایش خشونت های خانواده گی را نبود زمینه های کاری، فقر اقتصادی و فرهنگی، اعتیاد به مواد مخدر و بی سوادی عنوان می کنند.پیش از این بار ها از افزایش خشونت ها علیه زنان در افغانستان گزارش داده شده و موسسات و نهاد های مختلف، خواهان توجهء بیشتر به محو این پدیده شده اند.

اما از چندی به اینسو، گزارش های نشر شده که خشونت تنها توسط مرد ها صورت نمی گیرد و زنانی مانند همسر صبور هم در افغانستان وجود دارند که شوهر شان را مورد لت و کوب و اهانت قرار می دهند.

ارتش افغانستان، هواپیما ها

افغانستان

حقوق بشر،

خشونت

علیه زنان

مردان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.