خسارت ۱۰۰ میلیارد ریالی شرکت بن لادن

Bin_Ladinاخبار۲۴ در تاریخ ۱ می ۲۰۱۶ گزارشی را در شبکه اقتصادی CNBC عربستان پخش کرده که در آن راه حل خروج از مراحل بحرانی که شرکت بن لادن از زمان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام با آن روبه رو شده است و همچنین خسارت های وارده را اعلام ورشکستگی بیان کرده است.

همچنین این گزارش آغاز بحران شرکت بن لادن از زمان سقوط جرثقیل ابراز کرده است، که به کشته شدن نزدیک به ۱۰۷ نفر منجر شد. و دولت عربستان با تعلیق قرارداد های جدید این شرکت و بررسی مجدد قراردادهای منعقده و جلوگیری از سفر های تجاری هیئت مدیره گروه منجر به تحمیل ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت به این شرکت شده است.

این گزارش بیان کرد که این شرکت دارای ۱۵ پروژه در مرحله بازسازی داخل و خارج از کشور به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال می باشد و این در حالی است که پروژه های در دست ساخت به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال است. سود این شرکت در سال ۲۰۱۷ ۴.۸ میلیارد ریال و در سال ۲۰۱۸ ۵۹۵ میلیون ریال پیش بینی شده است و ارزش بدهی آن ۲۵ میلیارد ریال خواهد بود.

در این گزارش چهار راه حل خروج از بحران پیشنهاد شده است: فروش پروژه های در دست ساخت و یا خروج از قراردادهای مزایده ای و مناقصه ای پیروز و یا اعلان ورشکستگی و در نهایت ۶۰ درصد از سهام شرکت را تصاحب کند.

شرکت بن لادن ۵۰ هزار نفر از کارگران خود را در نتیجه ی این بحران اخراج کرد که بسیاری از آنان دارای تابعیت مصری بودند. کارگران نیز حاضر به خروج از کشور عربستان تا تسویه حقوق عقب مانده ۴ ماه شان نشدند.