خسارت 100 میلیارد ریالی شرکت بن لادن

۱۵ ثور ۱۳۹۵

Bin_Ladinاخبار24 در تاریخ 1 می 2016 گزارشی را در شبکه اقتصادی CNBC عربستان پخش کرده که در آن راه حل خروج از مراحل بحرانی که شرکت بن لادن از زمان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام با آن روبه رو شده است و همچنین خسارت های وارده را اعلام ورشکستگی بیان کرده است.

همچنین این گزارش آغاز بحران شرکت بن لادن از زمان سقوط جرثقیل ابراز کرده است، که به کشته شدن نزدیک به 107 نفر منجر شد. و دولت عربستان با تعلیق قرارداد های جدید این شرکت و بررسی مجدد قراردادهای منعقده و جلوگیری از سفر های تجاری هیئت مدیره گروه منجر به تحمیل 100 میلیارد ریال خسارت به این شرکت شده است.

این گزارش بیان کرد که این شرکت دارای 15 پروژه در مرحله بازسازی داخل و خارج از کشور به ارزش 140 میلیارد ریال می باشد و این در حالی است که پروژه های در دست ساخت به ارزش 220 میلیارد ریال است. سود این شرکت در سال 2017 4.8 میلیارد ریال و در سال 2018 595 میلیون ریال پیش بینی شده است و ارزش بدهی آن 25 میلیارد ریال خواهد بود.

در این گزارش چهار راه حل خروج از بحران پیشنهاد شده است: فروش پروژه های در دست ساخت و یا خروج از قراردادهای مزایده ای و مناقصه ای پیروز و یا اعلان ورشکستگی و در نهایت 60 درصد از سهام شرکت را تصاحب کند.

شرکت بن لادن 50 هزار نفر از کارگران خود را در نتیجه ی این بحران اخراج کرد که بسیاری از آنان دارای تابعیت مصری بودند. کارگران نیز حاضر به خروج از کشور عربستان تا تسویه حقوق عقب مانده 4 ماه شان نشدند.

اخراج،

بازسازی،

بحران

بن لادن،

جرثقیل،

خسارت،

کارمند،

مکه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed