اسد ۱۹, ۱۳۹۹

خرید و فروش مواد مخدر بدون قید و شرط در غزنی

00gرئیس شفاخانه معتادین در ولایت غزنی می گوید که مواد مخدر در این ولایت بدون کدام قید و شرط خرید و فروش می شود

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به گفته “نصرالله رحیمی” عرضه مواد مخدر در غزنی باعث افزایش شمار معتادین به مواد مخدر شده و شماری از مقامات بلند پایه محلی در این ولایت مصروف قاچاق مواد مخدر اند.

نصرالله رحیمی رئیس شفاخانه معتادین در ولایت غزنی گفته است که در حال حاضر ۵۰ معتاد در این شفاخانه بستری و تحت در مان قرار دارند اما امیدی نیست که این افراد پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو نیاورند.

او گفت: مواد مخدر در این ولایت بدون هیچ گونه ممانعت قانونی به شکل آزاد خرید و فروش می شود و باشندگان ولایت غزنی دست پولیس این ولایت را در خرید و فروش مواد مخدر دخیل می دانند.

امین الله امرخیل فرمانده جدید پولیس غزنی دست داشتن پولیس را در خرید، فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت تایید کرده است.

وی گفته است که تنها پولیس بلکه شماری از مقام های بلند پایه دولتی نیز در خرید و فروش مواد مخدر در غزنی دخیل هستند.