خرسندی حقوق بشر افغانستان از توشیح نکردن قانون جزایی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عدم توشیح ماده ۲۶ قانون اجراآت جزایی مبنی بر شهادت اقارب در قضایای خشونت، از سوی شورای وزیران استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمیسیون با نشر بیانیه ای از عدم توشیح ماده ۲۶ قانون اجراآت جزایی توسط شورای وزیران‌ ‌استقبال و آن را مورد ستایش دانسته و خرسندی‌اش را ابراز کرده است.

‌در ماده ۲۶ قانون اجراات جزایی افغانستان، شهادت اقارب و خویشاوندان ذی‌دخل در قضایای خشونت علیه زنان و اطفال‌ نزد دادستان (سارنوال) و قاضی مورد پذیرش دانسته نشده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مدافعان حقوق بشر و حامیان حقوق بشری زنان، نگرانی‌های به‌حق خود را از‌ کم‌کاری دولت در رابطه باحمایت از حقوق بشری زنان،‌‌ مستمر ابراز داشته‌اند.

در این بیانیه آمده است که با نزدیک‌شدن تکمیل پروسه دو انتقال؛ یعنی انتقال نظامی و سیاسی درکشور‌، دولت با تداوم ‌دست‌آورد‌های ‌۱۲‌ساله حقوق بشری زنان، تعهد خود را به آن‌ها تجدید ‌کند و نگذارد چنین ‌عقب‌گردی در این راستا ممکن شود.

براساس بیانیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکجا با سایر نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، مصمم است ‌در چهارچوب تعهدات ملی و بین‌المللی دولت که در ماده ‌۶‌ و ۷ قانون اساسی قید شده است، برای تسوید‌، تصویب و توشیح قوانینی که حقوق بشری اتباع کشور را بیشتر تأمین کند‌‌، به مساعی خویش ادامه ‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *