خرسندی حقوق بشر افغانستان از توشیح نکردن قانون جزایی

19 فوریه 2014

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از عدم توشيح ماده 26 قانون اجراآت جزايي مبني بر شهادت اقارب در قضاياي خشونت، از سوی شورای وزیران استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این كميسيون با نشر بیانیه ای از عدم توشيح ماده 26 قانون اجراآت جزايي توسط شورای وزیران‌ ‌استقبال و آن را مورد ستایش دانسته و خرسندی‌اش را ابراز کرده است.

‌در ماده 26 قانون اجراات جزایی افغانستان، شهادت اقارب و خويشاوندان ذي‌دخل در قضاياي خشونت علیه زنان و اطفال‌ نزد دادستان (سارنوال) و قاضی مورد پذیرش دانسته نشده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مدافعان حقوق بشر و حامیان حقوق بشری زنان، نگرانی‌های به‌حق خود را از‌ کم‌کاری دولت در رابطه باحمایت از حقوق بشری زنان،‌‌ مستمر ابراز داشته‌اند.

در این بیانیه آمده است که با نزدیک‌شدن تکميل پروسه دو انتقال؛ یعنی انتقال نظامی و سیاسی درکشور‌، دولت با تداوم ‌دست‌آورد‌های ‌۱۲‌ساله حقوق بشری زنان، تعهد خود را به آن‌ها تجدید ‌کند و نگذارد چنین ‌عقب‌گردی در این راستا ممکن شود.

براساس بیانیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکجا با سایر نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، مصمم است ‌در چهارچوب تعهدات ملی و بین‌المللی دولت که در ماده ‌۶‌ و ۷ قانون اساسی قید شده است، برای تسوید‌، تصویب و توشیح قوانینی که حقوق بشری اتباع کشور را بیشتر تأمین کند‌‌، به مساعی خویش ادامه ‌دهد.

افغانستان

بشر

جزایی

حقوق

قانون

کمیسیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.