خانه آزادی خواهان تعدیل در قانون اساسی شد

۱۸ ثور ۱۳۹۵

12771830_974844479269181_987984251621921051_oنهاد تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان با انجام تحقیق دوم خود در مورد قانون اساسی کشور، خواهان تعدیل در موادی از این قانون شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسوولان نهاد تحقیقاتی خانه آزادی، تحقیق سه ماه خود را امروز (18ثور) ارائه کرده و از نقض زیاد قانون اساسی یاد کردند.

مسوولان این نهاد می گویند که قانون تابعیت و قانون جزا از سال ها پیش در انتظار تصویب و توشیح باقی مانده و دست نخورده باقی مانده است.

به گفته این مسوولان، عدم فهم از قانون اساسی و سایر قوانین از سوی مجریان و قانون گذاران و ناآگاهی مردم، عوامل نقض قانون اساسی بوده است.

بر اساس نتایج تحقیق تازه خانه آزادی، فرهنگ قانون گریزی و موجودیت زورمندان، عوامل اصلی تطبیق نشدن قانون اساسی در کشور است.

از سویی هم گفته می شود که شماری از قوانین فرعی، در تناقض با قانون اساسی تشکیل شده و سبب عملی نشدن قانون اساسی در کشور شده است.

نهاد تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان بر اساس این تحقیقات خواهان تعدیلات همه جانبه در ماده های قانون اساسی که غیر قابل تغییر نوشته نشده است، شده و این تغییرات را الزامی می داند.

بر اساس این تحقیقات، در چهارده سال گذشته تنها ماده بیست و یکم قانون اساسی که در آن کابل به عنوان پایتخت افغانستان گفته شده است، نقض نشده و 161 ماده دیگر بارها از سوی مقام های دولتی، حکومتی، زورمندان و مردم نقض شده است.

به باور مسوولان این نهاد، کمیته مسلکی و قانوندان باید بالای تعدیلات لازم بر روی مواد قابل اساسی کار کند.

با این حال، خانه آزادی ضمن این که قانون دسترسی به معلومات را تنها امضا شده و بدون کارایی می داند می گوید که وضعیت آزادی بیان در افغانستان هنوز هم آسیب پذیر است.

این در حالی است که مجلس نماینده گان هم در دوره کاری که بر اساس فرمان تقنینی تمدید شده است، از تمام وقت کاری در روز را تنها دو ساعت کار کرده و یک قانون بی اهمیت را مورد بررسی قرار داده و قوانین مهم را در انتظار گذاشته اند.

آزادی بیان

آسیب پذیر،

افغانستان،

الزامی،

خانه آزادی،

خاورمیانه

قانون اساسی،

مردم،

معلومات،

نقض ،

نهاد تحقیقاتی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed