اسد ۲۳, ۱۳۹۹

خانشین تصفیه شد

ana-anpولسوالی خانشین ولایت هلمند از وجود شورشیان طالب به صورت کامل تصفیه شده و نیروهای امنیتی، کنترول آن را به دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در حساب توئیتر خود نگاشته است که ولسوالی خانشین ولایت هلمند از وجود شورشیان طالب پاکسازی شد.

صدیقی گفته است که این ولسوالی در نتیجه عملیات مشترک اردو و پولیس ملی تصفیه شده است.

گفته می شود که شورشیان از این ولسوالی به سمت ولسوالیهای مجاور فرار کرده اند.

شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

ولسوالی خانشین از چندی به این سو شاهد حضور شورشیان طالب بوده است.