حکومت برنامه ای برای سرکوب هراس افگنان ندارد

احمد ضیا مسعوداحمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید که حکومت وحدت ملی برای سرکوب هراس افگنان طالب در کشور برنامه ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای مسعود که برای بررسی وضعیت ولایات شمالی کشور به ولایت تخار رفته است، در جمع مجاهدین از علمکرد حکومت در برابر هراس افگنان طالب به شدت انتقاد کرد.

 احمد ضیا مسعود با بیان اینکه هر روز چهل تا پنجاه تن از هموطنانمان کشته می شوند، جنگ فرسایشی موجود در کشور را به نفع افغانستان ندانست.

وی خاطر نشان کرد که از زمان دولت حامد کرزی تاکنون تروریست ها به اشکال مختلف تشویق شده و امتیازاتی گرفته اند تا دست از جنگ بردارند اما این چنین نشد، به خاطر این که آنها عوامل کشورهای دیگر و مزد بگیر هستند.

او تاکید کرد که من واقعا نمی‌فهمم که جنگ علیه هراس افگنان بازهم یک جنگ فرسایشی است یا یک جنگ فیصله کن و این را بازهم مثل سالی که گذشت تداوم می‌دهیم و هر روز شهید داده می‌رویم یا واقعا ما می‌خواهیم که تروریست‌ها را سرکوب کنیم؛ متأسفانه من می‌بینم که برنامه سرکوب وجود داشته باشد.

احمد ضیاء مسعود با اشاره به تلاش هایی که برای تامین امنیت از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد:تامین امنیت کشور تنها توسط نیروهای امنیتی بعید است.

آقای مسعود سیاست های کنونی حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت کشور ناتوان خواند و بر ایجاد یک شورای بزرگ از فرماندهان جهادی زیر نام شورای مقاومت یاد کرد.

وی گفت با تسلیحات موجود در کشور و نیروهای  نظامی مجاهدین می توانند تا۶ ماه آینده امنیت را به کشور باز گردانند.

مسعود تصریح کرد که شورای مجاهدین برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان تشکیل می  شود.

به گفته وی در حال حاضر چهل گروه مخالف مسلح در افغانستان مشغول جنگ اند و روند فعلی مذاکرات صلح وقت تلف کردن است چون طرف اصلی دولت در مذاکرات مشخص نیست.