حکم ۱۳ نفر به جرم قتل فرخنده نهایی شد

عبدالبصیر عزیزی سخنگوی دادستانیدادستانی کل کشور «لوی سارنوالی» با اعلام حکم نهایی، ۱۳ نفر را به جرم قتل فرخنده «دختر که در اواخر سال گذشته در کابل کشته شد» از ۱۰ الی ۲۰ محکوم به زندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرخنده ٢٧ ساله در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ در مقابل مسجد شاه دوشمشیره واقع در حومه شهر کابل از سوى شماری از معترضان به قتل رسید و سپس جسد او سوختانده شد.

فرخنده عصر روز ۲۸ حوت سال گذشته به اتهام اهانت و به آتش کشیدن قرآن کریم از سوی شماری از معترضان خشمگین مورد لت و کوب قرار گرفت و پس از جان دادن جسد او آتش زده شد.

این عملکرد معترضان در نزد چشمان نیروهای امنیتی و با حضور صدها تن از شهروندان کابل صورت گرفت و به دنبال آن سر وصدا های زیادی برای گرفتاری عاملان قضیه به سطح ملی و بین المللی بلند شد.

ابتدا نیروهای امنیتی اقدام به شناسایی و بازداشت عاملان این قضیه کردند و شمارزیادی از افراد دخیل در قضیه به شمول یک ملای تعویز نویس در مسجد شاه دو شمشیره را بازداشت کردند و محکمه اولی بلافاصله چهار تن از عاملان اصلی قضیه فرخنده را به اعدام محکوم کرد اما در محکمه بعدی حکم اعدام به زندان تبدیل شد.

با این حال «بصیر عزیزی»، سخنگوی دادستانی کل کشور در یک نشست خبری اعلام کرد فیصله نهایی دوسیه فرخنده صورت گرفته و براساس آن ۱۳ نفر از ده الی بیست محکوم به زندان شده اند.

این افراد از یک سال به این طرف در زندان بسر میبرند و سه تن آنان به ۲۰ سال، ۹ تن به ۱۶ سال و یک نفر دیگر به ۱۰ سال محکوم به زندان شده اند.