اوباما حکم پذیرش 110 هزار پناهجو در امریکا را امضا کرد

۸ میزان ۱۳۹۵

رئیس جمهور امریکا با امضای حکمی، جواز پذیرش 110 هزار پناهجو را برای سال 2017 صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کاخ سفید اعلام کرد: “بارک اوباما” رئیس جمهور امریکا، حکم پذیرش 110 هزار پناهجو را در امریکا در سال 2017 صادر کرد.

بنا بر گزارشات به دست آمده، قرار است امریکا 35 هزار پناهجو از آفریقا، 40 هزار پناهجو از خاورمیانه و جنوب آسیا و مابقی از اروپا، امریکای لایتن و آسیای شرقی و مرکزی بپذیرد.

اوباما روز چهارشنبه در یاد داشتی برای جان کری وزیر خارجه امریکا نوشت: براساس نگرانی های انساندوستانه و در راستای منافع ملی پذیرش 110هزار پناهجو در امریکا در سال مالی 2017 قابل توجیه است.

فردا (جمعه) پایان سال مالی مالی 2016 می باشد و امریکا 85 هزار پناهجو را که 12 هزار و 500 آن از سوریه می باشد پذیرفته است.

این در حالی است که امریکا برای سال مالی روان پذیرش 10 هزار پناهجو را هدف قرار داده بود.

امریکا

امضای حکم

اوباما

پذیرش

پناهجویان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.