حکم اعدام و حبس ابد برای شماری از فعالان بحرینی

۹ جدی ۱۳۹۳

دادگاه های رژیم آل خلیفه شماری از فعالان زندانی این کشور را به اعدام محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از متهمان پرونده “انفجار الدیر” به اعدام و یا زندان ابد محکوم شدند.

متهمان پرونده ای تحت عنوان “واردات سلاح” نیز به تحمل زندان طولانی مدت محکوم شدند.

در این پرونده دادگاه “عباس و عبدالزهراء السمیع را به تحمل 10 سال زندان و سید ناصر و سید علی المولانی را به 7 سال زندان محکوم کرد.

شیخ ریاض الحنی ، یونس حبیل و عبید القصاب هم در ارتباط با پرونده ای تحت عنوان “سازمان هسته تروریستی ” به 10 سال زندان محکوم شدند.

اعدام،

بحرینی

حکم،

فعالان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.