حکمت یار شروط خود را مبنی برپیوستن به روند صلح اعلام کرد

۸ قوس ۱۳۹۴

B0E284B4-27FD-4DF9-8269-A2C838EEA80C_w527_sگلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی افغانستان شروط خود را مبنی بر پیوستن به روندصلح دولت کنونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای حکمتیار خروج نیروهای خارجی و برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۶ را در افغانستان از خواسته های اصلی این حزب عنوان کرده و تاکید نموده است که باید به افغانها مهلت داده شود تا سرنوشت خود را در دست گیرند.

رهبر حزب اسلامی افغانستان، در مصاحبه با رسانه ها گفته است اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و انتخابات در سال ۲۰۱۶ برگزار شود حاضر است با دولت کنونی صلح کند.

حکمتیار تاکید کرد: صلح زمانی تامین می شود که نیروهای خارجی، افغانستان را ترک کنند و پس از آن به افغان ها مهلت داده شود تا سرنوشت خود را در دست گیرند.

افغانستان،

حکمتیار،

شرط،

صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed