حمیدی بر کرسی دادستانی کل تکیه زد

۲۱ حمل ۱۳۹۵

IMG_2191در رای گیری علنی مجلس نماینده گان برای احراز کرسی دادستانی کل، فرید حمیدی نامزد پیشنهادی موفق شد رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرید حمیدی، صبح امروز (21حمل) با حضور در مجلس نماینده گان، برنامه های آینده برای دادستانی کل را بیان داشت.

حمیدی به اضافه معاش کارمندان دادستانی کل تاکید کرده و اظهار داشت که شماری از کارمندان با توجه به کارهای سخت شان در مناطق دورافتاده، معاش کافی دریافت نمی کنند.

وی هم بر مبارزه جدی با فساد پافشاری داشت و گفت :«بزرگترین قربانی فساد، عدالت است که تامین عدالت وظیفه دادستانی کل است.»

حمیدی تصریح کرد که باید به زندانی شدن های غیر قانونی در کشور پایان داده شود.

با این حال، فرد پیشنهادی برای دادستانی کل در رای گیری علنی نماینده گان موفق به کسب 200 رای تائید، 19 رای عدم تائید، 3 رای باطل و 4 رای سفید روبرو شده و به عنوان دادستان کل تعیین شد.

در نشست امروز مجلس، 225 نماینده رای دادند که 50+1 آن 113 رای می شد.

در حالی که دو اداره با کسب رای اعتماد افراد پیشنهادی از سوی مجلس از سرپرستی بیرون شدند، اما نماینده گان همچنان از رئیس جمهور خواستند تا افرادی شایسته برای احراز پست های امنیتی دیگر از جمله وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی کند.

اعتماد،

پشنهادی،

دادستانی کل،

دادستانی،

رای گیری،

فرید حمیدی،

مجلس،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed