حمله راکتی شورشیان طالب، نکوهش مقام های دولتی

12910895_1751118668504800_1200947396_nشورشیان طالب مسوولیت حمله راکتی بر تعمیر جدید شورای ملی را به عهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تعمیر جدید شورای ملی، صبح امروز دوشنبه (۹ حمل) هدف اصابت چهار فیر راکت قرار گرفته و بخش کوچکی از آن خساره مند شد.

بعد از این حمله، شورشیان طالب با نشر خبرنامه ای، مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده اند که این حمله خسارات مالی و جانی به دنبال داشته است.

در این خبرنامه آمده است که «ساختمان پارلمان اداره کابل و یک قرارگاه نظامی دشمن در منطقه مورد شلیک موشک ها قرار گرفت، تلفات سنگین وارد گردید.»

همزمان با مسوولیت پذیری شورشیان طالب، شماری از مقام های حکومتی این حمله را نکوهش کرده و آن را به دشمنان و بدخواهان افغانستان نسبت داده اند.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور این حمله را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و آن را اهانت به مردم افغانستان دانسته و این عمل زشت و نابخشودنی را کار بدخواهان افغانستان میداند.

گفتنی است که حمله راکتی بر تعمیر جدید شورای ملی همزمان با حضور مقام های امنیتی در مجلس نماینده گان، هیچ تلفاتی به دنبال نداشته است.