حمله تروریتسی به هتل سرینا کار استخبارات بیرونی بود

۳ حمل ۱۳۹۳

شورای امنیت ملی افغانستان حمله تروریستی به هتل کابل سرینا را مستقیماً به استخبارات بیرونی نسبت داده و تاکید کرده که این حمله توسط حلقات بیرونی سازماندهی شده بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  جلسه شورای امنیت ملی افغانستان به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری قبل از ظهر روز یکشنبه (سوم حمل) در ارگ دایر شد.

ابتدا مسئولان امنیتی در مورد حادثه تروریستی، حمله به هتل کابل سرینا، گزارش دادند.

بر اساس یافته های ریاست عمومی امنیت ملی، وقوع این حادثه و نوع اجرای آن، با ادعا های طالبان که می گویند نخست با اجرای انفجار پیشروی دروازه هوتل کابل-سرینا راه را باز نموده و سپس با راکت انداز ها و اسلحه ثقیله داخل محوطه هوتل شده اند، کاملاً در مغایرت قرار دارد.

واقعیت این است که چهار تن تروریست واردشده به هوتل کابل- سرینا تفنگچه های جیبی و مهمات را در کفش های شان جاسازی نموده و به هوتل وارد شده اند.

اطلاعات ارگان ریاست عمومی امنیت ملی می رساند که طالبان و شبکه حقانی از این عملیات اطلاع نداشته بلکه همه شواهد و تحلیل های اطلاعاتی مقدماتی دال بر این است که این حمله تروریستی مستقیماً توسط استخبارات بیرونی اجرأ شده است.

شورای امنیت ملی به ارگان های امنیتی کشور با تأکید وظیفه سپرد تا در این راستا تحقیقات همه جانبه را انجام داده و به شورای امنیت ملی در جلسه آینده گزارش ارائه دارند.

همچنین، تحقیقات نخستین نشان می دهند که کمپنی امنیتی خصوصی شیلد (Shield)، که یک کمپنی امنیتی خارجی می باشد، با وجود داشتن امکانات تخنیکی و بیشتر از ۹۰ تن گارد امنیتی مؤظف در هوتل کابل – سرینا در رابطه به تأمین امنیت این هوتل و بررسی بدنی تروریستان وارد شده به آن و همچنان عملیات بعدی، کاملاً نا مؤفق بوده است.

شورای امنیت ملی به وزارت امور داخله هدایت داد تا هرچه سریع در رابطه با نوحه کار و غفلت های احتمالی این کمپنی تحقیقات همه جانبه را به عمل آورده و به شورای امنیت ملی گزارش دهد.

یک اطلاع دیگر امنیت ملی افغانستان نشان میدهد که چندی پیش یک تن از دیپلومات های پاکستانی که بنام استفاده از کلپ ورزشی هوتل کابل- سرینا به این مکان رفت و آمد داشت، از دهلیز های این هوتل فلمبرداری می نموده است که مورد اعتراض کارمندان مؤظف قرار گرفته بود.

از جانب دیگر وزیر مالیه کشور به جلسه گزارش داد،  که آرشیف تاریخی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در شهر جلال آباد که بتاریخ 29 حوت 1392 مورد حمله تروریستی قرار گرفته بود، کاملاً نابود گردیده است.

شایان یاد آوریست که رادیو تلویزیون ولایت ننگرهار به کمک کشور هندوستان تمویل و تجهیز گردیده و نشرات آن از طریق ماهواره به خارج از افغانستان نیز پخش می گردید.

در بخش دیگر از جلسه وزیر امور داخله افزود که گزارشات استخباراتی می رسانند که اخیراً در تعدادی از مدرسه های پاکستان گرد همائی های بزرگی  برگزار گردیده است. اشتراک کننده گان این جلسات متعهد شده اند که با استفاده از تمام شیوه ها و ابزار ممکنه روند انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان را مختل کنند.

ضمن استماع و ارزیابی همه جانبه گزارشات یاد شده، جلسه شورای امنیت ملی فیصله نمود که وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، پیرامون حادثه های یاد شده و دست داشتن نهاد های استخباراتی خارجی تحقیقات بیشتری را انجام داده و به جلسه آینده گزارش دهند.

افغانستان

جلسه

سرینا گ

عملاتها

کرز

هتل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.