اسد ۲۲, ۱۳۹۹

حمله انتحاری در خوست، کار شبکه حقانی بوده است

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که براساس تحقیقات این ریاست حمله انتحاری در ولایت خوست در جنوب شرق کشور توسط شبکه حقانی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز پنجشنبه هفته گذشته یک عامل انتحاری مواد انفجاری همراهش را درمیان صدها تن از تظارات کنندگان در ولایت خوست منفجر کرد که در نتیجه ۲۰ از غیرنظامیان کشته و ۶۳ تن دیگر زخمی شدند.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که در عقب حمله انتحاری در ولایت گروه تروریستی حقانی بوده است.

براساس خبرنامه، عامل انتحاری “شاه غلام” نام داشته و از از ملتان پاکستان است که دستور مستقیم سراج الدین حقانی، توسط مولوی عبدالرحمن به شهر خوست انتقال و بدستور وی خود را در میان مردم بیگناه منفجر ساخته است.

افرادی که در این قضیه دخیل اند از سوی ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی گردیده اند.

این در حالیست که شماری از رسانه ها گزارشی نشر کرده بودند که حمله انتحاری توسط سرپرست ولایت خوست سازماندهی شده بود.