سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

حملات طالبان مسلح در ولسوالی برکه بغلان عقب زده شد

پولیس هلمند3 حملات تهاجمی طالبان مسلح بالای پاسگاه های امنیتی در شهر نو فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان از ساعت 1 شب گذشته از چندین استقامت آغاز شد و تا ساعت 6 صبح امروز (جمعه) ادامه داشت، به گفته مقام های محلی ولسوالی برکه طالبان مسلح با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کرده اند.

محمد علی ابراهیمی فرمانده پولیس ولسوالی برکه به خبرگزاری خاور میانه گفت: شدت این حملات طالبان مسلح بی پیشینه بود اما نیروهای امنیتی بشمول پولیس و نیروهای خیزش مردمی این حملات طالبان مسلح را پاسخ سختی داده اند.

به گفته فرمانده پولیس ولسوالی برکه در این درگیری 5 طالب مسلح کشته شده که اجساد دو تن آنان بدست پولیس افتاده و 7 تن دیگر جراحت برداشته اند.

او افزود دو سرگروپ این گروه بنامهای امام الدین حقانی و حفیظ الله حقانی شامل مجروحین این درگیری هستند.

گفته میشود طالبان خارجی نیز در ولسوالی برکه حضور دارند.

پیش از این نیز چندین بار میان طالبان مسلح و پولیس در ولسوالی برکه درگیری شدیدی صورت گرفته است.

بخش های بزرگی این ولسوالی از چند سال بدینسو زیر اداره طالبان مسلح است و گفته میشود اطفال زیرسن نیز از باشنده گان برکه در صفوف طالبان فعالیت دارند.