حمایت علمای دین و فعالان مدنی ولایت کندز از نیروهای امنیتی

۲۷ ثور ۱۳۹۵

indexشماری از علمای کرام و فعالان مدنی ولایت کندز از قهرمانی و فا کاری نیروهای امنیتی کشور در راستای تامین امنیت جامعه قدردانی نموده و از نیروهای امنیتی حمایت شان را اعلان کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مولوی سید مصطفی یک تن از علمای دینی ولایت کندز فعالیت نیروهای امنیتی را سبب آمدن آرامش و رفاه در جامعه دانسته و نیروهای امنیتی را قهرمانان اصلی این سرزمین میداند.

سید مصطفی می گوید:«نیروهای امنیتی بخاطر ما و مردم ما میکوشند تا امنیت بهتر شود که این کارشان بدون اجر و ثواب نیست، بدلیل اینکه خداوند متعال ما را بخاطرحفاظت زمین به عنوان خلیفه های روی زمین مقرر کرده است که آن انسانها اند  و ما هم فرزندان خلیفه های روی زمین هستیم و منحیث محافظ زمین و محافظ مردم که خصوصا یک دولت میباشد و در راس دولت نیروهای امنیتی میباشند و آنها بمثابه محافظین اند و باید ما صد فیصد به صورت  مالی و جانی از آنها حمایت داشته باشیم «

با اینحال فعالان مدنی ولایت کندز نیز نقش نیروهای امنیتی را در جهت باثبات سازی کشور و تحکیم  نظام حکومت داری بسار مهم و ارزنده میخوانند.

 سید محمود دانش یک تن از وکلای مدافع  ولایت کندز باور دارد که تلاش نیروهای امنیتی سبب رشد عرصه های اقتصادی و فکری در جامعه میشود.

دانش می گوید:« تلاش نیروهای امنیتی در جهت باثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر بخصوص و بسزای را دارد مخصوصا شجاعت نیروهای امنیتی و تلاش شبانه روزی شان باعث میشود که مردم مکتب میروند، مدرسه میروند، پوهنتون میروند همگی کار میکنند زحمت میکشند برای رشد اقتصادی و رشد فکری و این همه دست آوردهای مردم افغانستان است مربوط به زحمت کشی و تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی افغانستان، واقعا این دست آوردها قابل حس و قابل پذیرش به تمام مردم افغانستان است«

آگاهان علمای کرام و فعالان مدنی را پیشگامان عرصه های دینی و روشنگری در جامعه میدانند و حمایت آنها را از نیروهای امنیتی سبب تقویت هرچه بیشتر روابط مردم با دولت و نیروهای امنیتی میدانند .

اقتصادی،

پوهنتون،

پیشگامان،

تلاش،

رشد،

زحمت،

سید محمد دانش،

شجاعت،

فکر،

کندز،

مدرسه،

مکتب،

نیروهای امنیتی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed