حمایت «طارق الهاشمی» و «رافع العیساوی» از داعش

indexاسناد به دست آمده در فلوجه از حمایت «طارق الهاشمی» و «رافع العیساوی» از گروه تروریستی تکفیری داعش حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طارق الهاشمی و رافع العیساوی که تحت تعقیب نهادهای قضایی عراق هستند به گروه تکفیری صهیونیستی داعش کمک مالی کرده‌اند.

بر اساس این اسناد که پس از آزادی فلوجه به دست آمده است، الهاشمی مبلغ ۵۰ هزار دالر به عنوان زکات به افرادی که آن‌ها را مجاهدان فلوجه خوانده اعطاء کرده است.

رافع العیساوی هم در نامه‌ای به گروه تکفیری داعش توصیه کرده است که از اعضای خود بخواهد سر افراد را ببرند و یا آن‌ها را مثله کنند.

وی نیز مبالغی را برای داعش ارسال کرده است.

اسناد. اسناد