حمایت بریتانیا از فراخوان شورای حقوق بشر سازمان ملل در یمن

۱۵ میزان ۱۳۹۵

کشور بریتانیا از فراخوان برای ماموریت مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل در یمن حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بریتانیا نام خود را در لیست کشورهای درخواست کننده برای انجام یک تحقیق مستقل از سوی شورای حقوق بین الملل سازمان ملل درباره یمن قرار داد.

این اتفاق نمایانگر تغییر در سیاست دولت بریتانیا در قبال این مسئله است. اکنون بریتانیا برای نخستین بار پذیرفته است که برای بررسی وضعیت حقوق بشر نیاز به نظارت دقیق متخصصان بین المللی است.

قطعنامه شورای حقوق بشر که اکنون بریتانیا نیز از آن حمایت کرده، خواستار این است که این متخصصان بین المللی، نتایج بررسی های خود را به کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل ارایه دهند. پیش نویس این قطعنامه که از سوی هلند تهیه شده است، خواستار بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر در یمن از سپتامبر 2014 می باشد. و همچنین گردآوری اطلاعاتی که حقایق را روشن سازد.

از مارچ 2015 که عربستان به یمن حمله کرده است، گزارش های فراوانی از نقض حقوق بشر در این کشور گزارش شده است.

حمابت بریتانیا

شورای امنیت ملل متحد

یمن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.