حمایت از طالبان مسلح همچنان ادامه دارد

24 ژانویه 2017

رئیس اجرائیه کشور یک بار دیگر تاکید کرد که طالبان مسلح در آن سوی مرز، پناهگاه های امن دارند و این روند مانع اصلی برای تحقق صلح در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، شب گذشته در جریان دیدار با نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه کابل ـ ننگرهار، اظهار داشت که طالبان از سوی کشورهای همسایه حمایت می شوند.

وی در حالی که اشاره به کشور خاصی نکرد؛ اما مشخص است که انگشت اتهام وی به سمت پاکستان دراز است که در این اواخر روابطش با افغانستان به تیره گی گرائیده است.

داکتر عبدالله همچنین اظهار داشت که پالیسی حکومت وحدت ملی در مورد گفتگو و مصالحه همچنان ادامه دارد و از گذشته تا حال آماده گفتگو بوده است؛ اما متاسفانه دشمنان از این فرصت ها استفاده نکرده و به جنگ و خشونت ادامه دادند.

به باور رئیس اجرائیه، راه جنگ، دشمنان افغانستان را به جایی نمی رساند؛ چون نیروهای امنیتی با شهامت در سنگرها حضور دارند و در سرما و گرما از وطن شان دفاع می کنند.

وی با تاکید بر رسیده گی به فامیل شهدا و نیروهای امنیتی و حل مشکلات معیشتی آنها، تاکید کرد که دو عامل، موانع اصلی تحقق صلح در افغانستان بوده است، یک طرف گروه های تروریستی ای در افغانستان فعالیت دارند که هیچ علاقه ای برای این کشور ندارند و به دنبال رسیدن به اهداف تروریسم بین المللی در افغانستان بوده و از مردم آن قربانی می گیرند.

عبدالله تصریح کرد که در مورد طالبان مسلح این موضوع است که هنوز فکر می کنند از راه جنگ می توانند موفق شوند؛ در حالی که نتیجه نشان داده است که این راه ناکام است.

به اعتقاد وی، طالبان مسلح هنوزهم در کشورهای همسایه پناهگاه دارند و حمایت از آنها از سوی حامیان شان قطع نشده و در این راستا مذاکرات گذشته به اساس توقع دولت کابل، نتیجه نداده و باعث ادامه جنگ شده است.

رئیس اجرائیه با اشاره به تداوم جنگ در سال های اخیر گفت :«امسال مثل هر سال دیگر پیش بینی نمی شود که جنگ نباشد؛ اما عملیات خاص در چندین نقطه و نقاط آسیب پذیر که مراکز اصلی دشمن در آنجا است راه اندازی شده، چند روز قبل در موسی قلعه و خاک افغان عملیات ویژه ای صورت گرفت.»

داکتر عبدالله تاکید کرد که افغانستان هیچ وقت به میدان رقابت کشورهای دیگر تبدیل نمی شود؛ چون درایت مردم افغانستان و رهبری سیاسی آن، اجازه این کار را نمی دهد.

نابودی گروه تروریستی داعش

رئیس اجرائیه کشور همچنین بر نابودی گروه تروریستی داعش در کشور تاکید کرده و گفت که این گروه نه تنها در مشرقی بلکه در فراه و هلمند ضربه های سختی دیدند.

به گفته وی، گروه تروریستی داعش یک پدیده بین المللی است و برای مقابله با آن اتحاد بین المللی همراه افغانستان است.

وی تصریح کرد که گروه تروریستی داعش جایی در افغانستان ندارد و تلاش ها برای نابودی این گروه در همکاری با کشورهای بین المللی و مخالف آن، جریان دارد.

پاکستان

حمایت

داکتر عبدالله

طالبان مسلح

گروه تروریستی داعش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.