حل مشکل ویزای کار افغان ‌ها در عربستان

13495495_1022345154508393_7560246901339875740_oرئیس جمهور در دیدار با نمایندگان افغان ‌ها مقیم عربستان، وعده داد که مشکل ویزای کار و دعوتنامه آنان در سعودی حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این دیدار شام دیروز در محل اقامت آقای غنی در عربستان انجام شد.

در خبرنامه آمده است که نمایندگان افغان های مقیم سعودی مشکلات و پیشنهادات شان را در بخش‌ های مختلف با رئیس جمهور شریک ساخته اند.

مشکل پاسپورت، افغان ‌هایی که با پاسپورت پاکستانی به عربستان سعودی سفر نموده ‌اند و مکاتب با نصاب درسی افغانستان و بورسیه برای دانش آموزان از جمله مشکلات افغان های مقیم عربستان بود.

از سوی دیگر، بازرگانان افغان مقیم عربستان سعودی تقاضا نمودند که برای آنان زمینۀ توزیع ویزۀ کار و دعوتنامه نیز تسهیل گردد و حکومت سعودی باید همانند کشورهای دیگر به آنها حق استفاده از دعوتنامه را بدهد.

رئیس جمهور پس از شنیدن مشکلات و پیشنهادات بازرگانان گفت که بر اساس فیصلۀ شورای امنیت ملی، پس از تثبیت هویت افراد با استفاده از یک صفحۀ مخصوص، برای افغان‌ های مقیم عربستان سعودی پاسپورت افغانی توزیع خواهد شد.

وی به مسؤولین سفارت افغانستان در عربستان سعودی هدایت داد، که در هماهنگی با افغان ‌های مقیم آن کشور، مشکل مکاتب آموزشی را حل نماید و یک قسمت از بورسیه‌ های تحصیلی عربستان سعودی به افغان‌ های مقیم آن کشور تخصیص یابد.

او به بازرگانان اطمینان داد که در دیدار افطاری با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، در خصوص ویزای کار و مشکل دعوتنامه با وی صحبت خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی برای ادای فریضه حج عمره به عربستان سفر کرده است.