سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

حلق آویز شدن یک دختر و یک مرد در ولایت هرات

19824_L16x9منابع بیمارستانی ولایت هرات از حلق آویز شدن یک مرد و یک دختر در این ولایت خبر دادند.

به گزارش خبر گزاری خاورمیانه، محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی بیمارستان حوزه‌وی هرات به رسانه ها گفته است که این دختر 16 ساله و مرد 25 ساله از باشنده های ولسوالی گذره کوهدامن این ولایت بودند.

مسوولان امنیتی می گویند: تاکنون دلیل حلق آویز شدن این اشخاص معلوم نیست؛ اما تحقیقات در مورد علت و چگونگی این رویداد جریان دارد.

بر اساس گزارش ها ولایت هرات هر ازگاهی شاهد چین رویدادها می باشد که نگرانی نهادهای حمایت کننده حقوق بشری را نیز در پی داشته است.