حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری اخیر را محکوم کرد

۲۹ جدی ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری توسط نیروهای مخالف دولت بر رستورانت لبنيز (واقع در منطقه وزير‌اكبر‌خان)، به عنوان ‌مكانی كاملاً ملكي‌‌، ‌را‌ ‌عملی شنيع و مخالف احکام دین ‌اسلام و عرف بین‌المللی جنگ (قوانین بشردوستانه بین‌المللی) دانسته‌، با شديد‌ترين لحن ممكن تقبیح مي‌کند.

در تاریخ 27/10/1392 در ‌حمله‌‌ انتحاری مرگ‌باری بر این رستورانت‌، ‌21 تن‌ کشته و ‌4‌ تن دیگر ازكارمندان و مراجعان آن مجروح شد‌ند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن استدعاي صبوری برای بازماند‌گان افراد کشته‌شده و شفای‌ عاجل‌ برای مجروحان حادثه‌، از تمام طرف‌هاي درگير ‌مصرانه مي‌خواهد که افراد غیر‌نظامی را مورد هدف حملات خويش قرار ندهند و در حفظ جان و مال مردم بی گناه بکوشند‌.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مقام‌های امنیتی، عدلی و قضایی کشور می‌خواهد که به وظایف خود در تأمین امنیت و زند‌گی صلح‌آمیز شهروندان عمل کرده، مسببان و عاملان این حادثه‌ را به زودترين فرصت، شناسایی کنند و ‌مطابق‌ با جرم ارتکاب‌یافته مورد تعقیب عدلی و مجازات قرار دهند.

امنیت

تلفات

حقوق بشر

حمله

طالبان

کمسیون

لیبانیز

ملکی

ملل متحد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.