حضور گسترده مشاوران و نظامیان امریکایی در مرز سوریه

منابع امنیتی اردن از حضور گسترده نظامیان و مشاوران امنیتی امریکا در مرز اردن با سوریه در روزهای اخیر خبر دادند.

منابع امنیتی اردن از حضور گسترده نظامیان و مشاوران امنیتی امریکا در مرز اردن با سوریه در روزهای اخیر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در یک اقدام تازه که تصمیم ایالات متحده و ابزار و دست نشانده های آن در منطقه برای ادامه حمایت سیاسی و تسلیحاتی به گروه های تروریستی در سوریه به بهانه های بی اساس و غیر صحیح که آخرش اجرای پروژه ای موسوم به آموزش “معارضه میانه رو” تاکید می کند، ایالات متحده آمریکا به تازگی شماری بزرگ از نظامیان و کارشناسان امنیتی خود در مرزهای اردن با سوریه به حسب گزارش منبع امنیتی اردنی مستقر کرد.

به نوشته سانا پنجشنبه گذشته مقامات آمریکایی آغاز عملیات آموزش گروه موسم به “معارضه میانه رو” در سوریه در اردوگاه های نظامی واقع در اردن ونزدیک مرز ترکیه تاکید کردند . این مقامات ادعا کردند که هدف از این عملیات مبارزه با گروهک تروریستی داعش است در حالیکه گزارش ها و اطلاعات و واقعیت ها حاکی از اینکه ایالات متحده و همپیمانانش گروه تروریستی مذبور با هدف خدمت به منافع خود در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد.

بر اساس گزارش رسانه های اردنی منبع امنیتی اردنی که خواست اسمش فاش نشود از حضور گسترده ای نظامیان وکارشناسان امنیتی امریکای در مرز سوریه پرده برداشت ، منبع ادعا کرد که این حضور در چارچوب عملیات مشترک بین دو جانبه به هدف تامین امنیت مرز اردن به اضافه مشارکت در عملیات آموزشی نیروهای نظامی جاری در منطقه می آید.

آمریکا برای آموزش آنچه که مخالفان میانه رو نظام سوریه نامیده است، طرح هایی با همپیمانان خود در منطقه از جمله ترکیه ، اردن و قطر به اجرا گذاشته است.