حضور وزیر مالیه در کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا

1 نوامبر 2015

اکلیل وزیر مالیهاکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور امروز یکشنبه (۱۰ عقرب) در جلسۀ کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این جلسه وزیر و رئیس “اترا” وزارت مخابرات و تکنالوژی نیز حضور داشتند.

آنان در این نشست در رابطه به اخذ فیس خدمات مخابراتی از شبکه های مخابراتی بحث و گفتگو نمودند.

اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا، بر  شفافیت پروسه، میکانیزم جمع آوری و تطبیق قانونی فیس خدمات مخابراتی  تأکید ورزیدند.

در این نشست فیصله شد تا وزرای مالیه، عدلیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پیرامون میکانیزم جمع آوری فیس خدمات مخابراتی در نشست بعدی که قرار است در هفته آینده برگزار شود، توضیحات لازم و دلایل قانونی خویش را ارائه نمایند.

گفتنی است فیس خدمات مخابراتی، از تاریخ ۱ میزان سال ۱۳۹۴ بالای کمپنی های مخابراتی قابل تطبیق می باشد.

خدمات

سنا

فیس

مجلس

مخابرات

وزیر مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed