حضور نمایندۀ جیش الحر در کنفرانس اسرائیلی هرتزلیاً!

Essam-Zaytoonشبکۀ تلویزیونی اسرائیلی i24 مصاحبه ای را با “عصام زیتون”، یکی از اعضای گروه تروریستی جیش الحر که به عنوان نمایندۀ این گروه در کنفرانس اسرائیلی “هرتزلیا” شرکت کرده بود ترتیب داد. در این گفتگوی زندۀ تلویزیونی “عصام زیتون” با اشاره به هدف خود از شرکت در این کنفرانس صهیونیستی ابراز داشت: ما اینجا هستیم تا وجود خود را به دنیا اثبات کنیم!!!

حضور رسمی و آشکار نمایندۀ گروه جیش الحر در اسرائیل در حالی است که روز قبل “هرتسلی هیلفی” رئیس موساد طی سخنانی در این کنفرانس اعلام کرده بود: اسرائیل خواستار از بین رفتن داعش در سوریه نیست؛ پیش از این نیز مقامات اسرائیلی در موارد متعددی آشکارا از ارتباط خود با گروه های تروریستی فعال در سوریه از جمله جبهه النصره و جیش الحر خبر داده بودند.

https://www.facebook.com/chahednews3/videos/1054124014676139/