حضور مشاور امنیت ملی در کنفرانس سالانه امنیتی در روسیه

8محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در هفتمین کنفرانس سالانه اراکین اشد امنیتی در روسیه اشتراک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مشاور امنیت ملی افغانستان جهت اشتراک در هفتمین کنفرانس سالانه اراکین ارشد امنیتی طی یک سفر چهار روزه عازم جمهوری فدراتیف روسیه شده است.

این کنفرانس به میزبانی «نیکولای پیتروشوف» مشاور امنیت ملی روسیه در «گروزنی» پایتخت چیچن با حضور اراکین بلند رتبه امنیتی پنجاه کشور به هدف تبیین مسایل تروریزم و افراطیت خشونت بار برگزار شده است.

مشاور امنیت ملی افغانستان دراین نشست با اشاره به تهدیدات جهانی و منطقه ای، تروریزم و افراطیت خشونت بار را به عنوان تهدیدات جدی به امنیت کشورهای منطقه و جهان دانست و بر لزوم همکاری های مشترک منطقه ای و جهانی برای سرکوب اعمال دهشت افگنانه ی تروریزم منطقه ای و بین المللی تأکید ورزید.

آقای اتمر با ابراز این که سرکوب تروریزم و افراطیت خشونت بار پدیده های خطرناک و تهدید آمیز برای امنیت منطقه ای و جهانی بوده و دشمن مشترک همه کشورهای بشمار میرود، خواستار انجام اقدامات جدی، صادقانه و همه جانبه در این راستا شد.

مشاور امنیت ملی کشور، روی وضعیت جاری امنیتی افغانستان نیز صحبت کرد و از عملکرد پیروزمندانه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در امر مبارزه با تروریزم ستایش نمود.

وی  تصریح کرد که نیروهای امنیتی افغانستان، آزمون های دشواری را در امر مبارزه با تروریزم منطقه ای و جهانی پشت سرگذاشته اند که شکست پی در پی طالبان نمونه های بارز موفقیت این نیروهاست.

محمد حنیف اتمر همچنان مساعی مشترک علیه دهشت افگنی و افراطیت خشونت بار را امر الزامی دانست و خواستار حمایت دوامدار تجهیزاتی و تسلیحاتی کشورهای منطقه و متحدین بین المللی از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان گردید.

او حمایت دوامدار جهان را در نابودی عناصر دهشت افگنی مهم و ارزنده خواند و اجماع منطقه ای و جهانی را برای جلوگیری از تداوم اعمال دهشت افگنانه ای تروریزم منطقه ای و بین المللی امر حتمی و الزامی دانست.

بر علاوه، مشاور امنیت ملی کشور در حاشیه این کنفرانس، در دیدار جداگانه با مسوولین ارشد امنیتی دوازده کشور بشمول چین، روسیه، هندوستان، ایران، قزاقزستان، ترکمنستان، تاجکستان بر همکاری های دوجانبه و چند جانبه اطلاعاتی و امنیتی، گسترش همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و تسریع تلاش های مشترک در تطبیق پروژه های تاپی، کاسا یک هزار، چابهار و سایر پروژه های زیربنایی تأکید ورزید.