حضور سربازان گرجستان پس از 2014 در افغانستان

۲۷ حوت ۱۳۹۲

وزیر خارجه گرجستان در دیداربا وزیر امورخارجه کشورمان در شهر تبلیسی گرجستان گفته است که نیروهای نظامی آن کشور پس از سال 2014 همچنان در افغانستان باقی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه افغانستان جهت انجام یک سفر دو روزه کاري در رأس یک هیات عازم تبلیسی پایتخت کشور گرجستان شده است.

آقای عثمانی در ملاقات با “مایا پنجیکیدز” وزیر امور خارجه گرجستان روی موضوعات مختلف مورد علاقه دو طرف به شمول گسترش روابط دوستانه و زمینه سازي براي همکاري هاي اقتصادي میان دو کشور و ایجاد مسیر ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره بر اهمیت روابط دوستانه میان دو کشورگفت: “دولت و مردم افغانستان همکاري هاي جمهوري گرجستان و حضور سربازان این کشور در چوکات نیروهاي بین المللی را به دیده قدردانسته و خواهان گسترش روابط در عرصه هاي مختلف با این کشور هستند.

آقای عثمانی خاطرنشان ساخت که بدون شک، تشریک منافع و تقویت روابط تجارتی و اقتصادي میان کشور ها متضمن تحکیم هر چه بیشتر ثبات و فضاي اعتماد در منطقه بوده و من به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان به جمهوري گرجستان سفر نموده ام تا روي ایجاد مسیر ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و سایر فرصت ها براي تقویت روابط تجارتی و اقتصادي میان دو کشور با مقامات این کشور گفتگو نمایم.”

وزیر امور خارجه کشورمان پیشنهاد نمود تا غرض عملی شدن پروژه ایجاد مسیر ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه یک نشست چهار جانبه میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان برگزار گردد تا در این زمینه اقدامات عملی روي دست گرفته شود.

با این حال وزیر امور خارجه گرجستان، روابط میان دو کشور را دوستانه و با اهمیت خوانده گفت: “براي ما دوستی و همکاري با جمهوري اسلامی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و چنانچه همکاري هایی را با حضور سربازان ما در چوکات نیروهاي بین المللی براي حفظ امنیت در افغانستان انجام داده ایم.

او براي عملی نمودن تعهدات خویش در این چوکات مجدداً تأکید نموده و اطمینان داد که نیروهاي اش پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور خواهند داشت تا در زمینه هاي آموزش و مشورت دهی با نیرو هاي امنیتی افغانستان همکاري نمایند.”

وزیر امور خارجه گرجستان ایجاد مسیر ترانزیتی متذکره را با اهمیت توصیف کرده وعده سپرد که وزارت امور خارجه آنکشور روي پروژه مذکور غور نموده و بزودي تصمیم خویشرا با جانب افغانستان در جریان خواهد گذاشت.

افغانستان

خارجه

گرجستان

همکاری ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.