حضور رهبران سیاسی طالبان افغانستان در ایران

هیئت سیاسی طالبان افغانستان به رهبری طیب آغا به ایران سفر کرد، این هیئت متشکل از اعضای دفتر سیاسی طالبان افغانستان در قطر

هیئت سیاسی طالبان افغانستان به رهبری طیب آغا به ایران سفر کرد، این هیئت متشکل از اعضای دفتر سیاسی طالبان افغانستان در قطر روز گذشته وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رهبری هیئت سیاسی طالبان افغانستان در این سفر به عهده «طیب آغا» مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر می باشد.

هیئت سیاسی طالبان افغانستان در سفر به تهران با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسائل منطقه ای به ویژه مسائل جهان اسلام و همچنین مسائل مربوط به مهاجرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

هیئت سیاسی طالبان افغانستان پیش از این نیز دو مرتبه به منظور دیدار با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در کنفرانس بین المللی بیداری اسلامی به ایران سفر کرده بودند.

طالبان افغانستان پیش از این اعلام کرده بودند که هدف آن ها از ایجاد دفتر سیاسی در قطر ارتباط با سایر کشورهای جهان است به همین منظور از زمان ایجاد این دفتر اعضای آن سفرهای متعددی به سایر کشورها از جمله چین، استرالیا، آلمان، جاپان و برخی دیگر از کشورها داشته اند.

تاکنون جزئیات بیشتری از این دیدارها منتشر نشده است.