حامدکرزی پردرآمد ترین سیاسمتدار سال ۲۰۱۶ شناخته شد

کرزی 123حامدکرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان از میان ده سیاستمدار، پر درآمد ترین سیاستمدار سال ۲۰۱۶ در جهان شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجله‌ای موسوم به «پیپل ویت مانی» ۱۰ سیاستمدار پردرآمد در سال ۲۰۱۶ میلادی را مقایسه کرده است که رئیس جمهور پیشین افغانستان در رتبه نخست این رده‌بندی قرار دارد.

براساس تحقیقات انجام شده ۲۰۱۶ سال سختی برای سیاستمداران افغان بوده است اما حداقل «حامد کرزی» ۵۸ ساله میلیون‌ها دالر در اختیار دارد.

رئیس پیشین کشورمان براساس رتبه بندی مجله «پیپل ویت مانی» در میان ۱۰ سیاستمدار پردرآمد در سال ۲۰۱۶ میلادی، با درآمد ترکیبی ۸۲ میلیون دالر سالانه بدست آورده است.

در سال ۲۰۱۳ میلادی به نظر می‌رسید که از فعالیت حرفه خاص این سیاستمدار کاسته شده اما او دوباره به رتبه‌های بالا بازگشته است.

این مجله در جدیدترین گزارش خود آورده است که کرزی پردرآمدترین سیاستمدار جهان است که بین ماه مارس ۲۰۱۵ تا ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی مبلغ تعجب‌آور ۸۲ میلیون دالر درآمد داشته است.

این مجله برای بررسی درآمد سیاستمداران عواملی مانند پرداخت‌های از پیش تعیین شده (بیعانه)، مشارکت‌های سودآور، باقیمانده سرمایه، فعالیت‌های تجاری، خدماتی و تبلیغاتی را در نظر گرفته است.

براساس تحقیقات مجله «پیپل ویت مانی» حامدکرزی رئیس جمهور پیشین کشور سرمایه‌ای تخمینی به ارزش ۲۴۵ میلیون دالر دارد.

همچنین کرزی چندین رستوران موسوم به «زنجیره غذایی کرزی برگر» در کابل، تیم فوتبال «عقابان قندهار» دارد و علاوه بر آن، آقای کرزی در صنایع بهداشتی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی کرده است.

در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز حامد کرزی در رتبه ۱۳ پردرآمدترین سیاستمداران جهان قرار گرفته بود.

همچنین گفته می‌شود که حامد کرزی احتمال دارد که به عنوان فرد سال ۲۰۱۶ مجله «تایمز» نیز انتخاب شود.