حامدکرزی دستور اشد مجازات به متجاوزین را صادرکرد

ایمل فیضی سخنگوی حامدکرزی گفته است که رئیس جمهور به محاکم عدلی و قضایی کشور دستور داده است که قضیه تجاوز به زنان را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به صورت جدی بررسی کنند و عاملین آن را محکوم به اشد مجازات نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تا کنون هفت تن از عاملین قضیه تجاورو دزدی توسط پولیس کابل و غزنی شناسایی و بازداشت شده اند.

حامدکرزی گفته است باید تک تک از مجرمین قضیه بر اساس قانون توسط محاکم عدلی و قضایی به اشد مجازات محکوم شوند.

اشد مجارات در افغانستان اعدام است که براساس دستور رئیس جمهورکرزی باید مجرین قضیه تجاوز به چهار زن در ولسوالی پغمان کابل از سوی محاکم عدلی و قضایی کشور محکوم به اعدام شوند.

ایمیل فیضی سخنگوی رئیس جمهورگفته است که حامدکرزی به دادستانی کل کشور، وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده که تک تک از عاملان قضیه خشونت و تجاوز را دستگیر و براساس قانون مجارات کنند.

به گفته فیضی، کرزی همچنان به مسئولان دادگاه عالی و دادستانی کل کشور مستیقما صحبت کرده که موضوع را بررسی نموده و هر تصمیمی که گرفته میشود رئیس جمهور از آن حمایت میکند.

واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  نیز جنایت تجاوز گروهی در ولسوالی پغمان رامنحیث عمل غیر اسلامی، ضد انسانی وغیر قانونی، با شدید ترین لحن تقبح کرده ودرعین حال ازارگانهای امنیتی کشور میخواهد تا درامرتامین امنیت ومصونیت شخصی شهروندان سعی مزید به خرچ دهند .

 این کمیسیون با نشر بیانیه ای تاکید کرد اجراات پولیس مبنی به گرفتاری عاملینقضیه نمایانگر احساس وظیفه شناسی منسوبین امنیتی پولیس ملی می باشد.    

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ارگانهای امنیتی،عدلی وقضایی کشور میخواهد تا عاملان قضایا ی خشونت علیه زنان را دستگیر ودرمطابقت بااحکام قانون، بخصوص قانون محوه خشونت علیه زنان  ودر مطابقت با جرم انجام یافته، بدون  اعمال هیچگونه تخویف و معافیت در یک محکمه عادلانه ،علنی وشفاف موردمحاکمه قرار دهند تاباشد مورد پند وعبرت دیگران  واقع گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *