اسد ۱۸, ۱۳۹۹

حامدکرزی خواستار لغو موافقت‌نامه‌ استخباراتی پاکستان شد

کرزیحامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز در مورد حمایت از حکومت وحدت ملی، موافقت نامه‌ی امنیتی با امریکا و سیاست دوگانه‌ی امریکا در قبال پاکستان و دهشت افگنی صحبت نمود.

وی در بر برنامه‌ی “سیاه و سفید” تلویزیون خصوصی “طلوع نیوز” در باره‌ی این که آیا وی در زمان حکومت‌اش رشوه پیشنهاد شده بود یا نه، گفت: به وی رشوه پیشنهاد شده بود اما از سوی خارجی‌ها.

در باره‌ی مشکلات در جریان ریاست جمهوری وی و هم‌چنان در باره‌ی بزرگترین اشتباه وی، کرزی چنین گفت: ” فکر می‌کنم به عجله رفتن به طرف بازار مطلق آزاد اقتصادی که غربی ها می‌خواستند، اشتباه ما بوده است. ما هم به این فکر بودیم که شاید این به خیر افغانستان بوده باشد ولی بعدتر دیدیم که به خیر افغانستان نبود.”

وی افزود: “تصامیم بسیاری گرفتیم. بعضی از آن ها بسیار سخت بود و نا خوشایند. حالات بسیار زیادی آمد که ما را وادار به این می‌ساخت که تصامیمی بگیریم که به آن ابداً دید مثبت نداشتیم.

یکی از تصامیم بسیار مشکل ما تصمیم در مورد قرارداد امنیتی با امریکا بود که بعد از دو سال غور و مطالعه‌ی دقیق بلاخره به این نتیجه رسیدیم که این قرارداد تا روزی که امریکا به افغانستان تعهد صلح نکند، به خیر افغانستان نیست. یک فیصله مشکل بود.”

در مورد حکومت وحدت ملی، وی گفت که رئیس جمهور غنی انتخاب وی در انتخابات گذشته‌ در کشور بود.

وی گفت: “من به حیث یک رئیس جمهور بازنشسته‌ی افغانستان، در این مورد باید اظهار نظرم بسیار با احتیاط و در پشتیبانی دولت باشد. وظیفه‌ی خود می‌دانم که دولت افغانستان را تقویه کنم و به همرایش باشم، و در آوردن یک فضای مثبت به کشور هرچه از دستم پوره باشد آن را انجام دهم تا مملکت ما آرام شود.”

در باره‌ی اپوزسیون سازی و تشکیل حذب وی گفت که استعداد این کارها را ندارد.

وی افزود: “من اپوزسیون سازی و حذب سازی را یاد ندارم. همین ترفند را یاد ندارم و در اپوزسیون سازی هم هیج استعداد ندارم. در جور کردن و با مردم بودن ویکجا شدن و اتحاد و اتفاق این همه را یاد دارم؛ مخالفت و تفرقه را یاد ندارم. آن کار را هیچ وقت نمی‌کنم.”

در باره‌ی موافقت‌نامه‌ی استخباراتی میان سازمان‌های استخباراتی افغانستان و پاکستان، وی گفت: ” گفتیم که این به ضرر منافع افغانستان است و این باید لغو شود و در آینده هم چنین چیزی تکرار نشود، و حالا هم به این موقف خود ایستاد هستم که این تفاهم نامه امنیتی بین امنیت ملی افغانستان و آی اس آی پاکستان به خیر افغانستان نیست، چون افغانستان باید یک کشور مردم سالار باشد، کشوری باشد که در آن امنیت ملی افغانستان در زنده گی مردم افغانستان هیج دخالتی نداشته باشد جز فراهم آوری امنیت خارجی شان، که کشور متضرر نشود از بیرون.”

وی گفت: “با ملت پاکستان که ملت برادر و عزیز ماست، به تمام معنی دوستی می‌خواهیم. ملتی است که به مردم افغانستان به آغوش باز خانه داد جای داد و مهمان نوازی کرد. با سیاسون مُلکی پاکستان، به تمام معنی دوستی داریم و آن ها آرزوی خوبی به افغانستان را دارند، ولی ما بین ملت پاکستان تنها چیزی که عسکر و استخبارات پاکستان کرده فرق می‌گذاریم. همین قدر که ملت پاکستان با ما دوستی کرد، استخبارات آن در خدمت به قوت های بزرگتر، و برای اهداف خود در افغانستان ظلم کرد. امید وار هستیم که آن ها خود را اصلاح کنند. با آن ها هم دشمنی نداریم ابداٌ، اصلاح شان را می‌خواهیم، بهبود وضعیت شان را می‌خواهیم.”

وی در ادامه گفت: “این ها از ما رسمیت خط دیورند را می‌خواستند، ما برای شان واضح گقتیم که این ممکن نیست. ابداً ملت افغانستان این را نمی‌پذیرد. این ها می‌خواستند که سیاست خارجی ما را حد اقل در مورد هند کنترول کنند. ما ابدا به این موافق نبودیم و نیستیم و نه ملت افغانستان می‌پذیرد.”

وقتی از وی در مورد روابط میان امریکا و پاکستان، وی بیان داشت که این دو کشور با هم روابط دیرینه دارند که به ۶۰ سال می‌رسد و پاکستان در این مدت برای اهداف آن‌ها کار می‌کند.

کرزی گفت که وی هنوز نمی‌داند که امریکا درافغانستان کدام هدف را دنبال می‌کند.

وی افزود: “کاشکی کشف می کردیم. ولی کشف نکردیم. خوب ذهنیتی داریم و شک هایی داریم، آن شک ها را ما حد اقل هشت نه سال می شود که با امریکا در میان گذاشته ایم. در مورد آن صحبت کردیم. پیام ما به امریکا این است این درزمان حکومت ما بود و این است که امروز تکرار می‌کنم که اگر امریکا در این منطقه برای اهداف گسترده تر سوپر پاوری خود آمده، افغانستان به حیث یک کشور غریب و بیچاره توان مقابله با این ها را ندارد. امریکا در حالی که پشت اهداف خود می تواند برود، نباید منفعت افغانستان غریب و بیچاره را برای آن اهداف خود زیر پا کند”

وی گفت: “جنگ در خاک ما جنگ منافع بیگانه است. منافعی که در ان مردم افغانستان کشته می شوند. این حالا واضح شده. اگر جنگ علیه تروریزم می بود حال ما نتیجه ای می داشتیم. سیزده سال می‌شود که جنگ علیه تروریزم ادامه دارد و تروریزم زیاد شده می رود، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر اسلامی و در همسایه های ما مثل چین، روسیه و جاهای دیگر. پس جنگ جنگ منفتعت هاست.”

وقتی از وی پرسیده شد که وی امریکا را دوست می‌داند یا دشمن، کرزی گفت: “امریکا کشور بسیار بزرگ جهان است. ما با ملت امریکا دوستی می‌خواهیم. و از کمک های شان با افغانستان تشکر می‌کنیم، اما دید ما در مورد اعمال حکومت امریکا فرق دارد. از سیاست دوکانه شان انتقا داریم ما یک روش روشن می‌خواهیم که در آن خیر افغانستان تضمین شده باشد که همانا ترقی و امنیت در افغانستان است.”

وی گفت که اولین باری که به وی پیشنهاد شد تا موافقت‌نامه‌‌ی امنیتی را با امریکا به امضا برساند، سال ‌۲۰۱۲ میلادی بود و پس از آن حکومت وی در مورد آن به گونه‌ی جدی غور و بررسی کرد.

رئیس جمهور پیشین گفت که وی از خارجی ها چیزهای زیادی شنید است.

وی افزود: “در مورد این که وی چیزهایی از مقامات امریکایی در افغانستان شنیده است، و این که این چیز ها چه بوده وی گفت: “چیزی که از آن ها شنیدم در سال ۲۰۱۳ گفتند که ما باید سیاست خارجی خود را مخصوصا با هند زیر اثر پاکستان بسازیم. چیز دیگر این بود که من از آن ها سوال کردم که اگری بمی در کابل و یا در یکی از ولایات افغانستان منفجر شود در آن زن ها و طفل های کشور ما کشته شود آیا این تروریزم است؟ آن ها گفتد که نه این تروریزم نیست. گفتند ترویزم زمانی می شود که منافع امریکا در خطر شود. باز من سوال کردم که اگر از سوی پاکستان سه هزار نفر بالای والایت پیتکای حمله کند گفتند که این ها مسئله بین شما و پاکستان است.”

وی گفت که این گونه اظهار نظرها وی را واداشت تا موافقت نامه‌ی امنیتی را با امریکا امضا نکند، البته تا زمانی که امریکا در افغانستان صلح را ایجاد کند و سیاست خود را در قبال پاکستان و دهشت افگنی روشن سازد.

در مورد داعش وی گفت: “تا که حرکت‌های تروریستی پشتیبان بیرونی نداشته باشند عمل کرده نمی‌توانند. دلیل عمده ملت ها مداخلات بیرونی بوده. در افغانستان طالب در هر قریه و ولایت است. این که آن ها برضد افغانستان استفاده شدند مسئله جدا است اما آن ها از خود ما هستند. برادران ما طالبان خود را از چنگال حسارت بیرونی رها کنند و ملت خوت را بیایند از رنج رها کنند.”

در باره‌ی بزرگترین اشتباه وی در زمان ریاست جمهوری اش، کرزی گفت: “من فکر می کنم به عجله رفتن به طرف بازار مطلق آزاد اقتصادی که غربی ها می خواستند، اشتباه ما بوده در آن وقت. ما هم به این فکر بودیم که شاید این به خیر افغانستان بوده باشد ولی بعدتر دیدیم که به خیر افغانستان نبود. پسان باز تغییراتی آوردیم، و کوشش های برای اصلاح آن کردیم، از دید من اشتباه بود.”

در باره‌ی سه کار مهم در جریان حکومت خود، کرزی گفت: “سه چیز است. این که افغانستان دوباره خانه تمام مردم افغانستان شد، تعلیم جوان های افغانستان، و دیگر آن آزادی بیان است.”

در مورد این که شما یک اداره فاسد را به میراث گذاشته اید، وی گفت: “من موافق نیستم. ۱۴ سال پیش افغانستان حکومت نداشت و اداره اصلا نبود. هیچ وسایل اداری و هیچ نهادی در کشور نبود و ویرانه ای بود. ما اداره ای را به حکومت جدید سپرده ایم. اداره سازی کار آسانی نیست. اداره سازی فرد ورزیده، تجربه دار و قانون درست می خواهد ما این اساسات را گذاشته ایم.”

در باره‌ی اینکه حکومت وحدت ملی چهار سال باقی مانده‌خود را تکمیل خواهد کرد یا نه، وی گفت: ما باید کوشش کنیم که تکمیل کند. افغانستان نباید آزمایشگاه باشد، نه برای اهدااف خود نه برای اهداف خارجی ها. پس به هر قیمت که شده باید کمک کنیم و بگذارریم که دوره خود را تکمیل کند”

در یک بیان خوشبینانه، کرزی بیان داشت: “افغانستان سال ۲۰۲۰ را یک افغانستان با عزت، با وقار، آزاد، خوب به یک شرط این که ما به گفته‌ی شعر زیبای اقبال عمل کنیم که می‌گوید: خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت… به آن ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت، اما در باره‌ی افغانستان باید این طور بگوییم: به آن ملت سروکاری ندارد که نخبه‌گانش برای دیگران کشت. اگر این طور کردیم کامیاب خواهیم بود.”