حاتم بخشی حکومت به حزب اسلامی؛ 90 محافظ و بیش از 20میلیون افغانی مصارف ماهوار

۶ عقرب ۱۳۹۶

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که چندی قبل به پروسه صلح پیوست و در لغمان حضور پیدا کرد و در میان یک جمع سخنرانی کرد که به باور آگاهان این سخنرانی حکمتیار پر از واژهای نفاق افگنانه بود.

اما گفته می‌شود که حکمتیار از کمپ شمشتوی پاکستان به افغانستان آمد و در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری هم گرفته بودند با اعتماد به نفس زیاد سخنرانی کرد در حالی که سال‌ها قبل در یک مصاحبه خود با یک رسانۀ چاپی گفته بود که «از امت محمد نباشم اگر در حضور داشت یک عسکر امریکایی به افغانستان بیایم» اما آمد و این در حالی بود که حضور عساکر امریکایی بیشتر می‌شد و امریکا هم به افغانستان چرخبال‌های «بلک‌هاک» کمک کردند.

پول که این سالها در افغانستان آمده است همه از کمک‌های جامعه جهانی و بیشتر این پول را کشور امریکا کمک کرده است و ظاهرن خانۀ را که هم فعلن حکمتیار زندگی می‌کند شاید از پول کمک‌های جامعه جهانی خریدار شده باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک سند از سال قبل که مربوط اداره امور میشود، امروز به رسانه‌ها درز کرده است که حرب اسلامی به رهبری حکمتیار بخاطر محافظت شان  خواهان منظوری معاش 90 سرباز شده است.

این در حالیست که تمام امکانات نیروهای امنیتی را در افغانستان کشور امریکا پرداخت می‌کند.

در این سند که از سوی اداره امور ریاست جمهوری نوشته شده است گفته شده که « با تحلیل از اوضاع امنیتی کنونی کشور و به منظور تامین بهتر و مطمئن محترم انجنیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلام افغانستان ایجاب مینماید تا بخش محافظت ایشان دارای ساختار و تشکیلات منظم باشد»

در این سند پیشنهاد 90 سرباز برای محافظت حکمتیار توسط  عبدالسلام رحیمی رییس عمومی اداره امور به ریاست جمهور داده شده است.

که معاش شان هم در حدود پنج و نیم میلیون افغانی میشود،

در ستون دیگر پیشنهاد نوشته شده است که با حفظ تشکیل قبلی به تعدا 90بست جدید در چوکات تشکیل مدیریت محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی منظور شد.

و رییس جمهور غنی هم از یک کود مخصوص این مبلغ را به وزارت مالیه گفته است که پرداخت کنند.

بربنیاد این اسناد؛ نزدیک به 22 میلیون افغانی فقط مصارف دو ماهه حزب اسلامی شده که زیر نام حقوق و امتیازات: (3760000 افغانی) ؛ اجناس و خدمات: (5148500 افغانی)؛ غذا (5000000  افغانی) و  حفظ و مراقبت (8000000 افغانی) از بودجه عادی دفتر شورای امنیت ملی به حزب حکمتیار پرداخت شده است.

حال با این وضعیت اقتصادی و امنیتی که داریم ایا این مقدار پول و این مقدار محافظ برای حکمتیار نیاز است، این در حالیست که حزب اسلامی حکمتیار به رهبر گلبدین قبل از این که به پروسه صلح بپیوندد بارها مسئولیت حملات انتحاری را به عهده گرفته بود. که در حمله انتحاری در فاینست وزیر اکبرخان که حزب اسلامی مسئولیت آن به عهده گرفت حمیده برمکی با فامیل خود کشته شدند.

همچنان از روزی که حکمتیار به افغانستان آمده است هراز گاهی به رهبران دیگر احزاب توهین می‌کند و در پی این است که کدام واژه مربوط مستلحات ملی است یا نی که به گفته آگاهان این کار در بین اقوام افغانستان باعث بروز نفاق میشود.

پرسش را که کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجزای در پیوند به این سند مطرح کرده اند این است که آیا به احزاب دیگر که در افغانستان فعالیت دارند این امکانات داده شده است یا نه ؟

ما در تماس که با وزارت مالیه افغانستان داشتیم نخواستند که با ما صحبت کنند و این سند را رد یا تایید کنند. و در پی تلاش‌های مکرر نتوانستیم نظر اداره امور را بگیریم.

قابل ذکر است که حکمتیار در سرک دارلمان کابل مسکن گزین شده است و هرازگاهی سرک عمومی را برای ساعت‌های بروی ترافیک بسته می‌کند که این کار سبب ایجاد مشکلات برای مردم می‌شود.

 

حزب اسلامی

حکمتیار

حکومت

محافظ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.