عبدالباری جهانی از سوی مجلس نمایندگان تایید شد

۲۹ حمل ۱۳۹۴

امروز اسناد عبدالبارى جهانى نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی ولسی جرگه تایید شد و وی برنامه های کاری اش را به پارلمان ارایه نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ١٦نامزد وزير کابينۀ حکومت وحدت ملى، به تاريخ ١٢حمل، جهت اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شدند.

از جمع آنها ١٥ تن که اسناد شان از سوى ولسى جرگه تاييد شده بود، برنامه هاى کارى خود را به ولسى جرگه ارايه کرده و جرگه در مورد عبدالبارى جهانى نامزدوزير اطاعات و فرهنگ فيصله کرد که اگر مکتوب لغو تابعيت دوم وى تا روز شنبه به جرگه فرستاده شود، ميتواند پلان هاى خود را به حيث نامزدوزير به جرگه ارايه کند.

ولسى جرگه، امروز در مورد پذيرفتن مکتوب به دست آمده از وزارت امور خارجه در مورد تابعيت دوم جهانى، راى گيرى کرد، که در نتيجه از ١٥٣ وکيل حاضر، ١٥٠ وکيل با بلند کردن کارت ها، اين مکتوب را تاييد کردند.

جهانى که تابعيت دوم از امريکا داشت، بعد از اين تصميم ولسى جرگه، برنامه هاى خود را به نشست جرگه ارايه نمود.

اطلاعات و فرهنگ،

برنامه،

تایید

عبدالباری جهانی،

ولسی جرگه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed