جهاد اسلامی به راهبرد نابودی اسرائیل در ایران اعتماد دارد

۱۹ عقرب ۱۳۹۴

2667926_999رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در گفتگو با شبکه المیادین با اشاره به رابطه ایران و جهاد اسلامی گفت: با ایران روابط خوبی داریم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی همچنین در پاسخ به سوالی که آیا بعد از توافق هسته‌ای در ایران و سیاست‌های آن در قبال خود و جنبش‌های مقاومت تغییری احساس کردید؟ بیان داشت: ببینید در موضوع فلسطین ما مطمئن هستیم که موضع ایران با شرایط زمانی مرتبط نیست. زیرا این موضع از یک دیدگاه و استراتژی خاص نشات می گیرد بنابراین ما همواره می گوییم که گفتمان ایران از ابتدای انقلاب ثابت بوده است. هنگامی که درباره نابودی اسرائیل صحبت می کند از خطر اسرائیل برای تمام امت اسلامی و منطقه ناشی می‌شود بنابراین در گفتمان امام خمینی و آقای خامنه‌ای همیشه صحبت از آزادسازی فلسطین است. خطر، حضور اسرائیل بر روی نقشه به خاطر دیدگاه و طرح آن و نیز اهمیت فلسطین در جغرافیا و تاریخ است.

اسرائیل ،

ایران

رمضان عبدالله ،

نابودی ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed