جنگ روانی” تکفیریها برای تصرف خطوط مقاومت

هلاکت تروریست‌های داعش در کرکوکتروریست های تکفیری همواره به دلیل آگاهی از ناتوانی خود در نبرد میدانی با محور مقاومت تلاش می کنند از تسلط بر مناطق تحت تسلط ارتش سوریه و اخیرا روستاهای « خلصه و زیتان» به عنوان ابزاری برای تضعیف روحیه نیروهای مقاومت بهره بگیرند که این همان شگرد قبلی آنها در تصرف خان طومان است.

هنوز نتیجه نبرد دو طرف در منطقه خلصه-زیتان مشخص نشده ،عبدالله محسنی وهابی متعصب  بیانیه میدهد که نیروهای جیش الفتح بر منطقه الخلصه مسلط شده اند!! . رسانه های طرفدار تروریستها نیز همگام با این بیانیه موجی از جنگ روانی را به راه انداختند. در ابتدا تلاش کردند که با انتشار آمارهای ضد و نقیض در خصوص شمار شهداء و اسراء تمام تلاش خود را به کار ببندند تا روحیه محور مقاومت را تضعیف و نیروهای آن را از ادامه مقاومت در منطقه درگیری بازدارند.

اما نکته مهم اینست ؛ در هر نبردی به ویژه در نبردهای داخلی ـ آن چیزی که سوریه هم اکنون با آن مواجه است ـ یک اصل بدیهی وجود دارد و آن، این است که پیروزی و شکست درهم آمیخته هستند. این بدین معناست که فتح یک منطقه کوچک یا بزرگ، استراتژیک و یا غیراستراتژیک در یک جنگ داخلی به مثابه پیروزی طرف فاتح نیست، بلکه در این دست نبردها فاتح کسی است که بتواند از دستاوردهای محقق شده خود صیانت کرده و از آن به عنوان برگ برنده ای برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.

بر همین اساس، تکفیریها که به دلیلی ناتوانی از ایستادگی در برابر نیروهای مقاومت به صورت هماهنگ و منسجم، شیوه جنگ رسانه ای و مذهبی را در تمام مناطق درگیر پیش گرفته اند ، تا بتوانند خط مقاومت را تضعیف کنند که با رصد تمامی تحرکات میدانی و رسانه ای آنها تا کنون موفق به انجام این کار نشده است.