جنگ روانی برای تشویش مردم غزنی

طالبان با راه اندازی جنگ روانی، تلاش دارند تا راه های مواصلاتی غزنی را مسدود کرده و برنامه حمله بر شهر غزنی را عملی بسازد؛ اما درگیری هم اکنون نیز جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد علی احمدی، معاون والی غزنی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که طالبان از دو هفته پیش پلان حمله بالای غزنی را داشتند که موفق نشدند.

به گفته وی، طالبان با راه اندازی جنگ روانی مبنی بر اینکه امروز (دوشنبه ۲۰ میزان) حمله بالای غزنی را به صورت گسترده عملی می سازند، از تردد مسافرین در مسیر شاهراه کابل ـ غزنی و قندهار ـ غزنی جلوگیری می کنند.

احمدی اظهار داشت که مسیر شاهراه به هیچ وجه مسدود نبوده؛ اما طالبان از فاصله های دور بالای پوسته های امنیتی انداخت می کنند و توان پیشروی را ندارند.

بر اساس معلومات منبع، در حال حاضر نزدیک به دو هزار طالب که در جمع آنها افراد القاعده و خارجی ها نیز شامل است، پلان حمله بالای غزنی را دارند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و توان ادامه جنگ را نخواهند داشت.

معاون والی غزنی با اشاره به وضعیت کندز، تصریح کرد که مردم از ترس فجایع کندز، از جنگ روانی طالبان هراس کرده و به خاطر اخطار طالبان، مسافرت نمی کنند.

اما منبع افزود که ولسوالیهای گیرو، خواجه میری و اندر در حال حاضر تحت تهدید شدید قرار دارند؛ اما بر اساس اطلاعات دست داشته آنها، شهر غزنی و تصرف این شهر هدف اصلی طالبان است.

در عین حال، معاون والی غزنی تصریح کرد که نیروهای امنیتی به صورت کامل اوضاع را تحت کنترول داشته و گزمه های مداوم آنها نیز جریان دارد.

این در حالی است که هم اکنون، مسافرین از مسیر شاهراه استفاده کرده و مدعی شده اند که تلاشی های پولیس و اردوی ملی در نقاط مختلف شاهراه کابل ـ غزنی و قندهار ـ غزنی وجود دارد.