جنگ تن به تن مردم عراق با داعش در تکریت

۶ حمل ۱۳۹۴

چتر بازان عراقی بامداد امروز به مجموعه کاخ های ریاست جمهوری وابسته به صدام در تکریت فرود آمده و عملیات جنگ تن به تن با داعشی ها را شروع کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنگنده های امریکایی نیز بمباران هوایی خود را بر پایگاه های داعش در تکریت شروع کردند. این نخستین بار است که جنگنده های امریکایی در جنگ تکریت شرکت می کنند.

مجموعه کاخ های صدام حسین در هفت کیلومتری تکریت است و مرکز اصلی داعش به شمار می رود.

فواد معصوم، رئیس جمهور عراق نیز در اطلاعیه ای گفته امریکایی ها دیگر هیچ نگرانی از داوطلبان مردمی ندارند و مشارکت آنها در جنگ تکریت نیز نشان دهنده رفع این نگرانی ها است.

تکریت،

تن به تن،

جنگ

داعش ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed