اسد ۲۳, ۱۳۹۹

جنگ بغلان باعث بیجا شدن صدها تن و بسته شدن دروازه مکاتب شده است

از یک هفته بدینسو حملات تهاجمی طالبان مسلح بر بالای پاسگاه های امنیتی در ولسوالی های دهنه غوری و بغلان مرکزی شدت گرفته و در نتیجه آن بر علاوه سقوط ولسوالی دهنه غوری چندین پاسگاه امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی نیز بدست این گروه افتاده است.

mandegar-3214

بر اساس گفته های اعضای شورای ولایتی بغلان صدها تن درین ولسوالی ها از ترس جان شان منازل شان را ترک گفته به گونه رقت باری زنده گی به سر می برند و همچنان دروازه های چندین مکتب بر روی دانش آموزان بسته شده و عرضه خدمات صحی را به کندی مواجه ساخته است.

بسم الله عطاش یک عضوی شورای ولایتی به خبرگزاری خاور میانه می گوید: با سقوط ولسوالی دهنه غوری بدست طالبان باشنده گان ۳۷ قریه ترک مسکن کرده و در جاهای که پناه برده اند بگونه رقت باری زنده گی می کنند.

” ۳۷ قریه در دهنه غوری از ترس طالب خالی از سکنه شده، باشنده گان این قریه جات همه دار ندار شان را گذاشته فرار کرده اند ، درین ولسوالی فعلاً عرضه خدمات صحی وجود ندارد و مکاتب بسته است”.

به گفته آقای عطاش در هرکدام این قریه جات بگونه اوسط از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ خانواده زیست داشتند و تاکنون از سوی نهاد های مسؤل حکومتی افراد بیجا شده شناسایی نشده و هیچگونه کمکی با آنان صورت نگرفته است.

ترس از هجوم طالبان مسلح و اصابت گلوله های شلیک شده از دو جانب درگیر باعث شده است شماری از باشنده گان ولسوالی بغلان مرکزی نیز از منازل شان فرار کنند.

اسدالله شهباز یک عضو دیگر شورای ولایتی بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت: بیش از یکهزار خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی طی چند روز اخیر از خانه های شان بیجا شده اند.

در عین حال خواستیم دیدگاه ریاست مهاجرین بغلان را درین زمینه داشته باشیم، پس از پرسش این سوال که؛ در اثر جنگ های اخیر چه تعداد خانواده بیجا شده اند؟ ریس مهاجرین بغلان تماس ما را بدون پاسخ قطع کرد.

از سوی هم مسؤلان ریاست صحت عامه بغلان با آنکه نمیخواهند بگونه رسمی در مورد عرضه خدمات صحی در ولسوالی دهنه غوری به رسانه ها چیزی بگویند، اما از فعال بودن کلنیک ها درین ولسوالی خبر می دهند.

از جانب دیگر گفته می شود جنگ های چند روز اخیر باعث شده است که چندین مکتب در ولسوالی بغلان مرکزی و دهنه غوری به روی دانش آموزان بسته شود.

پیکان حیدری ریس معارف بغلان به خبرگزاری خاور میانه گفت: “با سقوط ولسوالی دهنه غوری بدست طالبان مسلح و شدت گرفتن جنگ ها در ولسوالی بغلان مرکزی دروازه های اکثر مکاتب درین ولسوالی ها بسته شده است”.

اما وی یک رقم معینی را درین زمینه ارایه نکرد.

ریاست معارف بغلان پیش ازین گفته بود که ۸۴ باب مکتب در سطح این ولایت تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد.